Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 2, 14-24. 26)

Wiara bez uczynków jest martwa

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: «Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość», i został nazwany przyjacielem Boga.
Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6)

Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 15b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 8, 34 – 9, 1)

Prawdziwi uczniowie Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Idźmy po śladach Jezusa

Naśladowanie to bardzo szczególny sposób postępowania. Wpierw musimy spojrzeć na drogę, którą przeszedł ten, kogo zamierzamy naśladować. Następnie patrzymy na jego ślady i postanawiamy stawiać stopy dokładnie tam gdzie on. Dlatego pierwszym warunkiem, który stawia Jezus, jest wyrzeczenie się samego siebie, a więc rezygnacja z własnej woli. Tylko tak można rozpocząć wchodzenie w Jego ślady. Kto kieruje się własną wolą, szuka swoich ścieżek, sam wybiera swoje drogi, sam jest sobie przewodnikiem, może nawet szuka takich, którzy będą go naśladować. To nie jest postawa ucznia. Drugim warunkiem naśladowania Jezusa jest udźwignięcie krzyża. Ślady Jezusa są głębokie, bo niesie On gigantyczny ciężar. Zatem my nie możemy zostawiać śladów płytkich. Jezus nigdy nie mówi, że mamy sobie poradzić z życiem, bo wie, że to niemożliwe. Jezus proponuje pójście Jego drogą, drogą przegranych, drogą ukrzyżowanych. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je.

Panie Jezu, zawsze mówisz, by iść za Tobą, po Twoich śladach. Dziękuję, że przeszedłeś wszystkie ludzkie ścieżki i postanawiasz mnie przeprowadzić przez skomplikowany labirynt mojego życia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła