Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK VII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 5, 1-6)

Marność dostatków doczesnych

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 49 (48), 14-15b. 15c-16. 17-18. 19-20)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Taka jest droga zadufanych w sobie *
i przyszłość zakochanych we własnych słowach.
Są jak owce pędzone do Otchłani, *
śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Panować nad nimi będą sprawiedliwi,
rankiem zniknie ich postać, *
ich mieszkaniem jest Otchłań.
Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych, *
zabierze mnie do siebie.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą, *
a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
«Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze»,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie ujrzą światła.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 Tes 2, 13)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 9, 41-43. 45. 47-50)

Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony.
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odcinać drogi do grzechu

Każdy spowiednik zna tę historię: „Ojcze, wiedziałem, że wystarczy jeden telefon, jedno spotkanie, jedno kliknięcie myszką komputera, otwarcie jednej strony, jeden wieczór w towarzystwie tych ludzi, wystarczy jedno słowo do żony czy dzieci… Jeden mały wybór na początku drogi do wielkiego grzechu. Kamyczek poruszający lawinę, która jest nie do zatrzymania”. Cała sztuka polega na tym właśnie, by nie uczynić pierwszego kroku. Odciąć rękę, jeśli jest przyczyną grzechu, to znaczy: odciąć sobie drogę do zła. Odciąć internet, odciąć złą relację, odciąć sobie czas na bezczynność, odciąć swoją drogę do miejsca, gdzie rodzą się pokusy. Podstawa, fundament każdej duchowej walki to naśladowanie Tego, który dzieło stwórcze rozpoczął od rozdzielania: lądu od wody, światła od ciemności, doliny łez od raju.

Panie Jezu, w Tobie nie ma nic z ciemności ani zła. Ty jesteś samym światłem, samym dobrem, samą świętością. Dotknięty złem tego świata pozostałeś wewnętrznie czysty i nieskalany. Ucz mnie odcinania się od grzechu granicą Twojej łaski. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła