Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK IV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 2, 1-4. 10-12)

Śmierć Dawida

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela».
Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12)

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego, Izraela,
Twoja jest wielkość, moc i sława, majestat i chwała, *
bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, Twoje jest, Panie.

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.

Władza królewska należy do Ciebie,
i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą.
Ty panujesz nad wszystkim,
w Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 7-13)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Atrybuty ucznia Jezusowego

Chleb, torba i pieniądze to atrybuty podróżnika, globtrotera, badacza lub urlopowicza. Uczniowie Jezusa, rozesłani po dwóch, mają się wyraźnie odróżniać od wszystkich spotkanych na gościńcu. Mają – już samym wyglądem – prowokować do najpoważniejszych pytań. Na przykład do tego najbardziej podstawowego: „Dokąd zmierzamy?”. Jeżeli nie widać po nas, że idziemy w świat z przesłaniem przeciwnym do mądrości i zapobiegliwości tego świata, to tracimy okazję do ewangelizacji. Dlatego także gdy wchodzimy do czyjegoś domu, od progu jasne ma być, że przychodzimy w imię Jezusa. Każdy inny powód jest niewystarczający. Postawa nasza ma prowokować do reakcji skrajnych, inaczej jest nieczytelna.

Panie Jezu, Ty wiesz, że lękam się ruszać w podróż bez zabezpieczeń oferowanych przez ten świat. Wiesz także, że bardziej pragnę żyć według praw Twojego świata, Ewangelii. Podaj mi laskę podróżną, bym miał broń przeciwko wężom grzechu na mojej drodze. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła