Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 1-7. 9-13)

Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici.
A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.
A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański.
Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132 (131), 6-7. 9-10)

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.

Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.

Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 53-56)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Choćby dotknąć Jezusa…

W niewielkich wspólnotach modlitewnych, rekolekcyjnych i ewangelizacyjnych rozpowszechnił się zwyczaj adorowania Najświętszego Sakramentu oraz czynienia niezwykłego gestu dotknięcia przez każdego z uczestników monstrancji lub spowijającego ją welonu, by wypełniła się dzisiejsza Ewangelia o tych, którzy dotykając płaszcza Jezusa, odzyskiwali zdrowie. Można doświadczyć w ten sposób, jak żywe, skuteczne i wypełniające się w naszym życiu jest słowo Boże. Chrystus Pan, święty i niedotykalny, jest jednocześnie Jezusem bliskim i czułym, serdecznym i nawiązującym bardzo osobiste relacje z każdym człowiekiem, który tego zapragnie. Wśród wielu ludzi, którzy chcieli być bogami, jedyny prawdziwy Bóg zapragnął być człowiekiem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Odtąd możemy dotknąć Jezusa, a jest to gest uzdrowieńczy.

Panie Jezu, Ty z miłości do mnie przyszedłeś na świat i zgodziłeś się ponieść wszystkie konsekwencje posiadania ciała. Twój święty i przeczysty dotyk leczy moją duszę i ciało. Proszę, napełniaj mnie pragnieniem przebywania jak najbliżej Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła