Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 1, 10-16)

Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: «Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Stokroć więcej

Słowa Piotra z dzisiejszej Ewangelii brzmią trochę jak przechwałka albo napomnienie skierowane do Jezusa, który wobec tak wielkiego poświęcenia uczniów powinien poczuć wdzięczność i zobowiązanie. Dla Mistrza są jednak okazją, by po raz kolejny ukazać apostołom właściwą perspektywę, czyli perspektywę wieczności: otrzymacie stokroć więcej… wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Gubienie tej perspektywy to jedna z naszych największych ludzkich przywar. Krótkowzroczność, która każe nam wyciskać z życia jak najwięcej, w lęku, że nic więcej nie będzie. Gotowi jesteśmy wypominać Bogu każde, najmniejsze nawet wyrzeczenie i poświęcenie, jakbyśmy robili Mu łaskę, zapominając, że obietnica dotyczy wieczności, nieskończoności, pełnej szczęśliwości, nade wszystko natomiast bezwarunkowej i nieustającej miłości. Tu nie ma mowy o handlu z Bogiem, o wymianie dóbr. Tu chodzi o przekraczającą wszystko łaskę. Nie zapominajmy o tym.

Panie Jezu, opuszczanie tego, co w moim świecie ważne i kochane, przychodzi mi z trudem. Wiem jednak, że nie prosisz o to, by mnie skrzywdzić. W Twoim planie zbawienia pragniesz, bym miał po stokroć więcej i po stokroć bardziej kochał. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła