Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 16-19)

Świętość Ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 6, 2b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Uczmy się kochać

W naszym ziemskim świecie wszyscy chcą być kochani, lecz niewielu chce kochać. Wszyscy chcą, by im wybaczano, lecz niewielu chce wybaczać. Wszyscy chcą otrzymywać, lecz niewielu chce dawać. Jezus sam stworzył definicję największej miłości: życie oddać za przyjaciół. A następnie nawet tę maksymalistyczną definicję przekroczył, oddając życie za nieprzyjaciół! Oto doskonałość według Jezusowego serca: nie polega na byciu nieskalanym, bezbłędnym czy perfekcyjnym. Polega na przekraczaniu samego siebie w świętości. Tylko On, Zbawiciel, może powiedzieć: A Ja wam mówię… bo wprowadza nowe prawo – prawo paschalnej rewolucji miłości. Wymagające, po ludzku niemożliwe do realizacji, ale zakorzenione w Jego łasce, a nie w naszych wysiłkach.

Panie Jezu, w Twojej szkole uczę się kochać, lecz widzę wyraźnie, jak bardzo nie dorastam do wymagań, które przede mną stawiasz. Nie lękam się jednak, gdyż wiem, że zapłaciłeś na krzyżu za mój brak miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła