Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 18, 9-18)

Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego wwidzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.
Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem».
Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach». I wypędził ich z sądu.
A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.
Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47, 2-3. 4-5. 6-7)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Albo: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 24, 46b. 26b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać,
aby wejść do swojej chwały.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 20-23a)

Smutek wasz przemieni się w radość

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Źródła naszej radości są w Bogu

Ludzie pytani o definicję szczęścia mówią najczęściej, że jest to coś bardzo krótkotrwałego. Że szczęście to ulotne chwile pomiędzy zwyczajnością. Tymczasem Jezus mówi dziś: Nikt nie pozbawi was tej radości. Zapowiada szczęście bez końca. Szczęście bez miary. A więc szczęście, które wymyka się całemu ludzkiemu doświadczeniu. Jeśli zdarza nam się przeżywać radość, to jest przecież ona zawsze zaprawiona nutą niepewności, przekonaniem, że zaraz musi się skończyć, że wkrótce zdarzy się coś, co nam tę radość odbierze. Takie jest całe ludzkie doświadczenie. Zaprzeczyć mu może tylko obietnica, że szczęście, na które czekamy, będzie miało swoją gwarancję w nieśmiertelnej miłości Boga. Szczęście bowiem, które jest nam obiecywane, to nie stan, w którym się znajdziemy, lecz Osoba, którą spotkamy. On sam będzie naszym szczęściem. Radością, której nikt nas nie będzie w stanie pozbawić.

Panie Jezu Chryste, jestem poszukiwaczem szczęścia i często mylę się co do jego źródła. A przecież wszystkie źródła mojej radości są w Tobie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła