Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 18, 23-28)

Działalność Apollosa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił wAntiochii pewien czas iwyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.
A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47, 2-3. 8-9. 10)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Albo: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga: *
On zaś jest najwyższy.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 16, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bądź wola Twoja!

Przyzwyczajeni jesteśmy, że w wielu sprawach urzędowych, administracyjnych, służbowych zmuszeni jesteśmy prosić o protekcję. Powołanie się na znajomość z kimś ważnym i wpływowym bardzo ułatwia przeprowadzenie naszej sprawy. Zupełnie nie o taką postawę chodzi dziś Jezusowi. Powołać się na Jego imię – to nie znaczy bynajmniej zagrać kartą, która zmusi Boga do działania na naszą korzyść. Prosić w Jego imię – to znaczy zjednoczyć swoją wolę z Jego wolą. Zapomnieć o swoim imieniu i zastąpić je imieniem Jezusa. Wołać: „Bądź wola Twoja!”. Prosić w imię Jezusa – to znaczy zakorzenić wszystko, czego potrzebujemy i pragniemy, w Ewangelii, w Jego Świętym Duchu, w Jego mądrości i miłości. Więcej nawet: stać się Nim samym, stać się Chrystusem. Zrobić Mu przestrzeń w sobie, tak by nas było mniej, a Jego coraz więcej. Gdy w takiej postawie prosimy, gdy stajemy przed Ojcem w imię Jezusa, Bóg daje nam radość pełną.

Panie Jezu Chryste, Ty uczysz mnie modlić się tak, by moją wolę nieustannie zastępowała Twoja wola. I dziś pragnę tak się modlić. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła