Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. BARNABY, APOSTOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 11, 21b-26; 13, 1-3)

Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana.
Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6)

Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28, 19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10, 7-13)

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Aby Bóg był na pierwszym miejscu

Nasze życie powinno być pochłonięte głoszeniem Jezusa, bo to On daje nam odwagę, by być wiernymi Jego misji. Postęp duchowy ludzkości polega właśnie na tym, że coraz mniej liczy się zapełnianie portfela, a coraz bardziej człowiek, z całą jego tajemnicą. Bo tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu. I na tym właśnie polega królestwo Boże. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. Moje królestwo nie jest z tego świata. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Apostołowie mają potwierdzać to znakami – uzdrawiając, wskrzeszając umarłych, oczyszczając trędowatych, wyrzucając demony, bez oczekiwania na zapłatę. Czynienie dobra za darmo to wspaniały i przekonujący znak zapowiadający królestwo Boże. Na tym bowiem opiera się miłość.

Panie Jezu Chryste, proszę Cię, spraw, bym był gotowy świadczyć o Twojej miłości, tak jak czynili to prorocy, apostołowie i wielu świętych, którzy poprzedzili mnie w drodze do Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła