Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18)

Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w Chalach, nad Chabor, rzeką Gozanu, i w miastach Medii.
Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.
Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich „widzących”, mówiąc: «Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi moje, proroków». Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które im nadał.
Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14)

Refren: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą.

Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.

Refren: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą.

Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?

Refren: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą.

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.

Refren: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Hbr 4, 12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 7, 1-5)

Usuń najpierw belkę ze swego oka

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Słowo napomnienia

Psychologowie i terapeuci znają dobrze mechanizmy, jakie wykorzystujemy, by tylko nie rozpocząć pracy nad sobą. Gdy widzimy swoją słabość, swoje wady i błędy, możemy odważyć się wejść na drogę ciężkiej pracy, zawalczyć o siebie i wytrwale korygować to, co w nas niewłaściwe, ale możemy też próbować wyłgać się od tej pracy przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy nieustannie krytykować innych, upatrując problemu w ludziach wokół nas, skarżąc się, że nie możemy być lepsi od swojego środowiska. Metoda druga to udawanie niewiniątka, obłudne korygowanie i upominanie tych, którzy dźwigają belki naszych grzechów. Trzeba mieć przekonanie o własnej prawości, by chętnie upominać innych. Trzeba z niezdrową miłością patrzeć w swoje lustrzane odbicie, by krytykować tych, którzy nas otaczają. Na szczęście mamy jeszcze Ewangelię. Słowo napomnienia, pełne miłosiernej miłości, lecz także ostre jak brzytwa. To ono pozwala nam odkryć, że pierwszą osobą, która musi się nawrócić, jestem ja sam.

Panie Jezu Chryste, drzazgi i belki to narzędzia Twojej męki. Wbite w moje ciało oznaczają podobieństwo do Ciebie ukrzyżowanego. Nie pozwól mi, bym krzyżował innych, lecz raczej bym chętnie niósł swój krzyż. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła