Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 2, 6-10. 13-16)

Sąd nad Izraelem

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan: «Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w proch ziemi wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.
Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.
Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wóz napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; łucznik się nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał» – mówi Pan.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50 (49), 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23)

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zrozumcie to, wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał, i nikt was nie ocali.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 8, 18-22)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus chce zamieszkać w człowieku

Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. On właśnie zrealizował najpełniej ideał człowieka pielgrzymującego. Człowieka, który wyruszył ze swojego domu gnany wewnętrznym ogniem, niepokonywalnym pragnieniem, by odnaleźć skarb. Jezus jest pielgrzymem – przede wszystkim, dlatego że wyruszył z domu swojego Ojca i poszedł w dalekie krainy, przystał do nas, którzy ogołociliśmy go ze wszystkiego, tak że wracał w ramiona Ojca nagi i poraniony. Jest pielgrzymem, dlatego że wyruszył z domu swojej Matki, gdy postanowił głosić dobrą nowinę o królestwie Bożym, które jest już blisko. Jest pielgrzymem, dlatego że do dzisiaj tuła się po bezdrożach, po których chodzimy, by zdobywać nasze serca, by w nich zamieszkać. On bowiem chce tylko jednego domu: chce zamieszkać w człowieku. Z nami chce pielgrzymować przez życie.

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś jedynym celem każdego pielgrzymowania, naucz mnie stąpania krok po kroku ku Tobie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła