Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 3, 1-8; 4, 11-12)

Proroctwo przeciw królestwu Izraela

Czytanie z Księgi proroka Amosa

«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy.
Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?
Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8)

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Ty nie jesteś Bogiem, *
któremu miła nieprawość,
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Nienawidzisz wszystkich, *
którzy zło czynią.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *
przejęty Twą bojaźnią.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 130 (129), 5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 8, 23-27)

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bezpieczni tylko w obecności Boga

Tyle razy w historii ludzkości zdarzyły się już rewolucje, przewroty, wojny, momenty tak dramatyczne i straszliwe, że serca ludzkie drżały z obezwładniającego lęku. Tyle już razy ludzie krzyczeli do Boga: Panie, ratuj! Giniemy! Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób wołają tylko ludzie mądrzy, ludzie świadomi własnej małości, rozumiejący, że są okruszkami w łupinie orzecha na środku wzburzonego oceanu, jakim jest nasze życie. Trzeba mądrości, by wołać do Boga w chwili największego lęku. W chwili, w której odruchowo można by bluźnić i przeklinać, mędrcy wzywają imienia Bożego. A On, Jezus, nigdy tego wołania nie ignoruje. On, Pan panów, ucisza nie tylko burze ludzkiej historii, lecz także burze ludzkich serc. Bezgłośne, ukryte dramaty, które dokonują się w naszych sumieniach.

Panie Jezu Chryste, wyraźnie widzę siebie w łodzi rozkołysanej falami podczas wielkiej burzy. Proszę Cię, pozostań ze mną w tej łodzi, bym odkrywał, że jestem całkowicie bezpieczny w Twojej obecności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła