Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Mi 7, 14-15. 18-20)

Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy».
Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie.
Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8)

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 12, 46-50)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Naśladujmy Maryję

Ilekroć w Ewangelii pojawia się Maryja, możemy być pewni, że zobaczymy Ją w postawie słuchania słowa Bożego. W Nazarecie – podczas zwiastowania – słyszy zaskakujące wezwanie do macierzyństwa. W Betlejem słucha anielskich chórów. Podczas ucieczki do Egiptu posłusznie realizuje Boże słowo. W świątyni jerozolimskiej prorocy głoszą Jej słowa od Boga. Słucha także dwunastoletniego Jezusa. Wreszcie na Golgocie otrzymuje z Jego ust testament miłości. Nie ma więc innej maryjności, nie ma innego sposobu na naśladowanie Jezusowej Matki niż słuchanie słowa Bożego. Kto wypełnia wolę Ojca, ten jest Jezusowi matką, bo go w sobie chroni i rodzi innym.

Panie Jezu Chryste, daj mi tę samą miłość do słowa Bożego, którą zaszczepiłeś w sercu Najświętszej Maryi Panny – Matki Słowa. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła