Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 9, 11-15)

Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan:
«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – mówi Pan, który to uczyni.
Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14)

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, *
co Pan Bóg mówi:
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 14-17)

Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Przechowujmy w sobie Dobrą Nowinę

Jezus porównuje dziś Dobrą Nowinę do młodego wina – napoju, który wciąż pracuje, fermentuje, żyje! A jak wygląda nasze życie Ewangelią? Czy ona w nas pracuje, czy jest żywa, czy fermentuje… A może jeszcze więcej: sprawia, że budzi się w nas coś dynamicznego, jakieś pragnienie dorównania tej wielkiej rzeczywistości, którą stanowi? Czy Ewangelia nas ożywia, czy usypia? Czy sprawia, że nasze życie ma treść, energię, jest wypełnione wciąż niegasnącą nadzieją, czy może raczej napełnia nas złudnym i usypiającym poczuciem bezpieczeństwa? Nowe wino potrzebuje nowych worków skórzanych i to my nimi jesteśmy. Mamy być gotowi na przyjęcie całej dynamiki Ewangelii, jej wezwania do życia w pełni, nowego kształtu, by przechować w sobie to, co tak cenne – młode wino życia w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś dawcą wszelkiej słodyczy i radości, sobą samym chcesz nas nakarmić. Daj mi spróbować młodego wina, które odmieni moje serce. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła