Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13)

Odstępstwo Izraela

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan skierował do mnie następujące słowo: «Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: Tak mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem z Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście» – mówi Pan.
«A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili: Gdzie jest Pan? Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy.
Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie! – mówi Pan. Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 36 (35), 6-7b. 8-9. 10-11)

Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, *
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.

Jak cenna jest Twoja łaska,
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twojego szczęścia.

Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.

Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 13, 10-17)

Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus jest z nami

Żyjemy w czasie głębokiego rozczarowania naszym chrześcijańskim życiem, rozczarowania wspólnotą Kościoła, rozczarowania światem, który nie stał się ewangeliczny. W powodzi narzekań, nauczeni czarnowidztwa, tracimy z oczu to, co najważniejsze. Zapominamy, że żyjemy w świętym czasie, w którym każdy z nas może spojrzeć Chrystusowi prosto w twarz: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli. Możemy wyraźnie usłyszeć Boży głos: Wielu pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Żyjemy w czasie zbawienia, w dniu łaski. Choćby runęły wszystkie nasze wyobrażenia o Kościele i świecie, choćby zawaliły się wszystkie nasze plany i marzenia, chociaż byśmy najgłębiej rozczarowali się sobą, to jedno jest ważne – mamy bezpośredni przystęp do Jezusa Chrystusa, patrzymy Mu w twarz i słyszymy Jego głos.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że dodane mi będzie do tego, co mam. Podziwiam Twoją hojność i pragnę odpowiedzieć na nią swoją miłością. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła