Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. JOACHIMA I ANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 44, 1. 10-15)

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Mądrości Syracha

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia.
Ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane; pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy.
Potomstwo to trzyma się przymierzy, a dzięki nim – ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadać będą ich mądrość, a zgromadzenie głosić ich chwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132, 11. 13-14. 17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
«Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.

«Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
a nad nim zajaśnieje jego korona».

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca, Dawida.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 2, 25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 13, 16-17)

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Możemy dotknąć Boga

Ludzkość wszystkich czasów pragnęła zobaczyć swojego Boga i usłyszeć Jego słowa. Nam pozwolono nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale także posmakować Jezusa Chrystusa. Szczęśliwe jest to pokolenie, które wszystkimi zmysłami może doświadczyć obecności Boga. Możemy Go dotknąć. To rewolucja w dziejach świata, najniezwyklejsza ze wszystkich tajemnic: wszechmocny i przedwieczny Bóg, Pan nieba i ziemi, stanął pomiędzy nami, by zaspokoić wszystkie nasze duchowe potrzeby, a także by nasycić nasze zmysły. Ten, który jest duchem, przyjął ciało, byśmy my – tak bardzo cieleśni – odkryli to, co w nas duchowe.

Panie Jezu Chryste, pragnę codziennie odkrywać Twoją świętą, materialną obecność, adorując Najświętszy Sakrament Ołtarza. Niech się tak stanie – dzięki Twojej łasce. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła