Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 15, 10. 16-21)

Rozpacz i nawrócenie się proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą.
Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!
Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą?
Dlatego tak mówi Pan: «Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić – mówi Pan. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17)

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców *
i od mężów dyszących zemstą.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Bo oto czyhają na me życie, *
spiskują przeciw mnie mocarze,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Opiewać będę Twoją potęgę *
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
bo stałeś się dla mnie warownią *
i ucieczką w dniu mego ucisku.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 15b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 13, 44-46)

Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Stać nas na Jezusa

Sprzedał wszystko, co posiadał, i kupił to pole. Nieodmiennie zadziwiać musi ta dziwna zbieżność. Dokładnie tyle, ile miał ów człowiek, starczyło, by zakupić pole. Nie mógł zachować dla siebie ani grosza, lecz także ani grosza mu nie zabrakło. Dokładnie tyle, ile posiadamy – całe nasze życie – to właściwa cena za ów skarb ukryty w polu, którym jest Jezus Chrystus. Jeśli cokolwiek zachowamy dla siebie, nie będzie nas stać na tak wielkie dobro. Lecz jednocześnie możemy być spokojni: dokładnie tyle, ile mamy, bez potrzeby zaciągania duchowego kredytu, wystarczy, by kupić skarb. Stać nas na Jezusa, może być nasz, jeżeli nie zawahamy się oddać wszystkiego. Najbiedniejszy z nas, ten, kto jest najbardziej ubogi, ma dokładnie taką samą szansę, by zdobyć Jezusa dla siebie, co bogacz.

Panie Jezu, Ty wiesz, że są takie obszary mojego życia, które chciałbym mieć na własność, ukryć przed Tobą. Dziś wiem jednak, że odbierają mi Ciebie. Pragnę więc oddać wszystko, co mam, by stać się posiadaczem tego skarbu, którym jesteś Ty. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła