Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22)

Naród wybrany jest oblubienicą Boga

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:
«Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.
I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal.
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Głębia wiary

Spójrzmy dziś na reprezentantów drugiego planu: ludzi, którzy przyszli do domu umarłej dziewczynki, by lamentować. Jak łatwo ich żal i płacz zamienia się w śmiech i kpinę, gdy Jezus wygłasza słowa Dobrej Nowiny. Pewnie dlatego, że ich żal wcale nie był głęboki, łatwo zamienił się w uczucie równie płytkie: kpinę. Ale później zdumieli się cudem, który uczynił Jezus. Czy i to zdumienie nie wywołało głębszej refleksji? Czy i tę zbawczą chwilę zmarnowali… Ważniejsze jest jednak to, co my zrobimy ze słowami Ewangelii. Czy zapłaczemy nad tymi, którzy umierają na naszych oczach? A może uśmiechniemy się z politowaniem nad naiwnością tych, którzy wierzą w Jezusowe cuda? Czy głęboko zdumiemy się, obserwując, z jaką łatwością potrafi On zwrócić życie tym, którzy w naszych oczach byli już umarli…

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że rządzą mną rozchwiane emocje, że radość i smutek przeżywam zbyt powierzchownie. Chciałbym dziś doświadczyć całej głębi wiary i całej głębi miłości do Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła