Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

SOBOTA XX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ez 43, 1-7a)

Chwała Boża wraca do świątyni

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie jak tamto, które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz.
A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. – A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej.
I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: «Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14)

Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 23, 9b. 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 23, 1-12)

Strzeżcie się pychy i obłudy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Smak Ewangelii

To naturalne, że gorszy nas postawa nauczycieli wiary, którzy sami nie wypełnili woli Bożej; że zaczynamy kwestionować Ewangelię, skoro opowiadają nam o niej ludzie nieżyjący w sposób ewangeliczny. Jezus zna te dylematy i odpowiada na nie w sposób doskonały i ostateczny: słów słuchać, a uczynków nie naśladować. Byłoby tragedią, gdyby ci, którzy uczynili religię swoim sposobem na życie, nie przejęli się do głębi miłością Chrystusa ani nie zaczęli według niej żyć. Nie tylko nie otrzymaliby zbawienia, lecz także nikogo do zbawienia by nie doprowadzili. Ewangelia głoszona bez świadectwa życia pozostaje niewiarygodna, jałowa. Dramat zawodowych głosicieli słowa Bożego polega na tym, że często przypominają oni drogowskaz: wskazują właściwy kierunek, ale nigdzie się nie wybierają, stoją przy drodze.

Panie Jezu Chryste, Ty jeden jesteś nauczycielem wiary. Ty jeden zrealizowałeś Ewangelię w całej pełni. Nie pozwól mi rezygnować z czynów miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła