Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Tes 2, 1-3a. 14-17)

Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.
Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13)

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Głoście wśród ludów, *
że Pan jest królem.
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Hbr 4, 12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 23, 23-26)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Potrzebujemy nawrócenia

Historia ludzkości pełna jest przykładów wielkiej niesprawiedliwości, dokonywanej przez ludzi, którzy w sprawach drobnych mieli bardzo wrażliwe sumienie. Trudno nie przypomnieć sobie historii zbrodniarzy wojennych, komendantów obozów koncentracyjnych, którzy cały dzień zabijali niewinnych ludzi, a wieczorem bawili się ze swoimi dziećmi, pełni czułości i serdeczności. O wodzu III Rzeszy, jednym z największych zbrodniarzy ludzkości, mówi się, że był wegetarianinem, bo nie mógł patrzeć na cierpienia zwierząt. Świetnym przykładem takiego przecedzania komara i przepuszczania wielbłąda jest zapewne król Herod, który nie wahał się zabić proroka Jana, bo nie chciał złamać danego Salome słowa. Popełnił wielkie zło, bo nie chciał okazać się kłamcą w oczach kłamców. Przecedzamy komary i połykamy wielbłądy. Jak bardzo potrzebujemy nawrócenia!

Panie Jezu Chryste, tak bardzo pragnę nie zaniedbywać rzeczy wielkich i małych. Pragnę oddać Ci całe życie i z równą pasją oddawać Ci każdą najmniejszą chwilkę. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła