Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7)

Biada miastu krwawemu!

Czytanie z Księgi proroka Nahuma

Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święć, Judo, swe uroczystości, wypełniaj swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.
Bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i turkot kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i martwych ciał bez liku, tak że o zwłoki ich się potykają.
«I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i uczynię z ciebie widowisko». I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!»
Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie?

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Pwt 32, 35c-36b. 39abcd. 41)

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

Nadchodzi bowiem dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *
i nie ma obok Mnie żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranię i Ja sam uzdrawiam.

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

Gdy miecz błyszczący wyostrzę *
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę, *
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 16, 24-28)

Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Postawmy Chrystusa w centrum

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Wyrzec się siebie to znaczy przestać mówić: „ja jestem”. Jedynym „Ja jestem” jest Bóg sam – jedyny byt, który istnieje ze względu na samego siebie. Wszystko inne istnieje w Nim, przez Niego i dla Niego. Jeśli więc będziemy nieustannie powtarzali: „ja jestem”, to postawimy siebie w roli Boga. Wyrzec się samego siebie to znaczy nie stawiać siebie w centrum własnego życia, nie uznawać siebie za najważniejszą osobę swojego życia, nie skupić na sobie całej uwagi, tylko odkryć, że jest Ktoś bez porównania ważniejszy i piękniejszy, kto ma prawo do pierwszeństwa. Wyrzec się siebie znaczy postawić Chrystusa w centrum. Przywrócić wszystkim sprawom ich naturalny stan – od wieków przewidzianą harmonię.

Panie Jezu Chryste, czekam na Twoje powtórne przybycie, gdy wraz z aniołami w blasku chwały swojego Ojca powrócisz, by zabrać nas do domu Bożego. Jesteś wyczekiwany – przyjdź, Panie Jezu! Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła