Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Kor 3, 18-23)

Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6)

Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 5, 1-11)

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Wypłyń na głębię”

Od wieków brzmią w uszach chrześcijan te niezwykłe słowa, wypowiedziane przez Chrystusa do Szymona: Wypłyń na głębię. Słyszymy w nich przecież nie tyle wezwanie do pewnej praktycznej czynności, ile raczej duchową wskazówkę, słowa bardzo konkretnego powołania. Szymon nie tylko został wezwany do grona apostołów, ale przede wszystkim do grona tych, którzy odkrywają, jak piękna jest przygoda duchowej przyjaźni z Bogiem. Przygoda, która dokonać się może właśnie na owej głębi, i tylko tam. Głębia człowieka znana jest Bogu, my natomiast możemy ją dopiero poznawać. Ten jednak, któremu się to uda, odkrywa fascynujący świat, fascynujący kosmos swojego serca, niezgłębione środowisko prawdziwego życia. To tam – na głębi – człowiek poznaje swoje prawdziwe oblicze, bo poznaje prawdziwe oblicze Boga. Jak wielką winą jest pozostanie na płyciźnie!

Panie Jezu Chryste, który objawiasz nam głębię miłości Boga, wzywaj mnie codziennie tymi samymi słowami, które dziś skierowałeś do Szymona Piotra. Pragnę wraz z Tobą wypływać na głębię. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła