Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Kor 15, 12-20)

Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 17 (16), 1bcd. 6-7. 8 i 15)

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem *
pod Twoją prawicę.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 8, 1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

By dotrzeć do każdego serca

Krótka praktyczna relacja z codzienności to pierwszy, sprawozdawczy sens dzisiejszej Ewangelii. Ma ona jednak także drugi sens – duchowy. Głoszenie Ewangelii to zadanie dla każdego z nas: kobiet i mężczyzn, duchownych i świeckich, młodych i starych. Głoszenie Ewangelii to sposób na naśladowanie Jezusa Chrystusa, najgodniejsze ze wszystkich zajęć; sposób na przeżycie swoich dni w drodze, w pielgrzymce wiary, ramię w ramię z Tym, który jest pierwszym i jedynym głosicielem Dobrej Nowiny. Zaskakuje w dzisiejszej relacji fakt, że Jezus nie wybierał dużych ośrodków, amfiteatrów, miejsc, w których spotykał tłumy, lecz wędrował przez miasta i wsie, świadomy, że nawet na kompletnych peryferiach spotkać można człowieka spragnionego Ewangelii, więc warto się tam udać. W głoszeniu nie chodzi bowiem o sukcesy, o statystyki, lecz o dotarcie do każdego ludzkiego serca.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Słowem, które pragnę głosić, poślij mnie tam, gdzie są ludzie spragnieni Twojej miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła