Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Koh 3, 1-11)

Wszystko ma swój czas

Czytanie z Księgi Koheleta

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4)

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja. *
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą, *
moją tarczą i schronieniem.

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 10, 45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Ty jesteś Chrystusem Bożym

Byłoby wielkim błędem sądzić, że Jezus pyta o reakcję tłumów, dlatego że zależy Mu na jakiejkolwiek popularności. Pyta o tę reakcję, bo bardzo pragnie prawdziwej relacji z każdym człowiekiem, ta jednak okazałaby się niemożliwa, gdyby nie była oparta na prawdzie. Dlatego tak ważne jest, byśmy zobaczyli w Jezusie Chrystusa Bożego. Kiedy bowiem uznamy w Nim swojego Pana i Zbawiciela, odkryjemy, że On skraca dystans, zbliża się do nas, proponuje przyjaźń i wspólne pielgrzymowanie. Wyznanie Piotra bardzo pomaga nam w nazwaniu tego, co kryje się w naszych sercach, one bowiem rozpoznają już to, co rozum musi dopiero odkryć. Wierzyć w Chrystusa to nie uczestniczyć w propagandzie sukcesu, ale postawić siebie na horyzoncie historii Boga. Ta historia ma krzyż, w świetle którego chcemy oceniać intencje i plany. Wszystko można zostawić pod krzyżem, co nie oznacza, że nasze życie jest mniej cenne.

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za wiarę Kościoła, za to, że mogę wraz z apostołami wyznawać: Ty jesteś Chrystusem Bożym. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła