Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

SOBOTA XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Kor 4, 6-15)

Trudy życia apostołów

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi; my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i wzbudzamy odrazę we wszystkich aż do tej chwili.
Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć – jako moje najdroższe dzieci. Choć mielibyście bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21)

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

Niech usta moje *
głoszą chwałę Pana,
a wszystko, co żyje,
niech wielbi Jego święte imię *
na zawsze i na wieki.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»
Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus jest Panem szabatu

Faryzeusze odważyli się zadać Jezusowi pytanie, na które On – swoim zwyczajem – odpowiada, odwołując się do Starego Testamentu. Czyż nie tak samo postąpił, gdy pytany był przez złego ducha na pustyni? Uczymy się więc, że mądrość prawdziwa i zakorzeniona w Bogu wynika wprost ze studiowania słowa Bożego. Chociaż zły duch na pustyni, a także faryzeusze znają dobrze biblijne cytaty, to nie znają zupełnie Ducha Bożego, który czyni te słowa świętymi. Okazuje się bowiem, że nawet fragmentów Biblii użyć można przeciwko drugiemu człowiekowi, a nawet przeciwko Chrystusowi. Jeśli jednak spróbuje się zrozumieć je w Duchu Bożym, to stają się natychmiast słowami usprawiedliwienia i nadziei.

Panie Jezu Chryste, Ty znasz wszystkie głody mojego serca, pozwól mi nazrywać kłosów Twojego pełnego miłości Słowa, bym się nasycił. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła