Częstochowa

Częstochowa

Jest to największa i najstarsza wspólnota w Polsce. Mieszka tu zawsze kilkunastu paulistów. Głównym zajęciem księży i braci jest praca w wydawnictwie – Edycji Świętego Pawła. To właśnie tu powstawał nowy przekład Pisma Świętego. Inni bracia zajmują się pisaniem własnych opowiadań, wierszy czy rozważań, następni przygotowują książki do oddania do drukarni oraz rozprowadzają je w księgarniach, kolejni czuwają nad dobrym funcjonawaniem całości.

W tej wspólnocie mieszka także nasz Przełożony Regionalny, ks. Wojciech Turek (e-mail: prowincjal@edycja.pl).

Dom Królowej Polski budowany był w latach 1981-1984 pod kierunkiem siostry Marii Bogumiły Jędrzyckiej PDDM (Uczennicy Boskiego Mistrza). W podziemiach domu zostało urządzone studio nagrań, które funkcjonuje do dziś.

Obok znajduje się siedziba wydawnictwa "Edycja Świętego Pawła", w której mieszczą się redakcje, biura i pracownie.

Towarzystwo Świętego Pawła
Dom Regionalny Królowej Polski
ul. św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
tel. 034.362.04.52