Odrodzenie zgromadzenia

Odrodzenie zgromadzenia

Strona główna Pauliści Pauliści w Polsce Odrodzenie zgromadzenia
Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, prowadząc katechezę przy parafii, nawiązywały bliższe kontakty z chłopcami i dziewczętami. W ten sposób pomogły wielu z nich odkryć właściwe powołanie, także zakonne i także do Towarzystwa Świętego Pawła. Skoro znaleźli się młodzi kandydaci do Zgromadzenia, w styczniu 1977 odwiedził Polskę włoski paulista, ksiądz Innocenzo Dante. Była to jego pierwsza wizyta, dokładnie 10 lat od śmierci pierwszego polskiego kapłana paulisty, ks. Alojzego Łabędzia. Ks. Dante przyjechał do Łap, aby zorientować się w możliwościach odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce. Przez następne cztery lata jeszcze osiem razy przyjeżdżał do Polski, zatrzymywał się u sióstr, spotykał i poznawał chłopców, odwiedzał ich rodziców, wyjaśniał istotę i cel zgromadzenia, organizował dla chłopców rekolekcje i dni skupienia.

22 lutego 1978 roku, w święto Katedry świętego Piotra Apostoła, do Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce wstąpiło trzech pierwszych postulantów: Sławomir Sznurkowski, Ryszard Tomaszewski i Henryk Kalinowski. Wraz z nimi ksiądz Andrzej Garbulewski złożył swe pierwsze śluby zakonne według normy Instytutu Jezusa Kapłana.

Podczas dziewiątej wizyty księdza Dantego w Polsce, 15 maja 1981 roku, w Urzędzie ds. Wyznań minister Jerzy Kuberski podpisał akt reaktywowania polskiej prowincji Towarzystwa Świętego Pawła. W ten sposób Zgromadzenie zalegalizowało swoje istnienie w Polsce. 8 września 1982 miały miejsce pierwsze w Towarzystwie Świętego Pawła w Polsce śluby zakonne. Złożyli je: Sławomir Sznurkowski, Ryszard Tomaszewski i Jan Tomaszewski.

23 kwietnia 1984 roku Prymas Polski, ksiądz kardynał Józef Glemp, w Częstochowie przy ul. Siwickiego 7 (aktualnie ul. Św. Pawła 13/15) uroczyście poświęcił Dom Królowej Polski dla Towarzystwa Świętego Pawła.

Wspólnota paulistów powiększała się o nowe powołania. Postanowiono zatem rozpocząć działalność wydawniczą. Zgodę na koncesję uzyskano z Ministerstwa Kultury i Sztuki dopiero 25 maja 1988 roku.

20 maja 1993 za sprawą przełożonego generalnego, księdza Silvia Pignottiego, Towarzystwo Świętego Pawła zostało podniesione do rangi wspólnoty regionalnej. Pierwszym przełożonym regionalnym został ksiądz Tomasz Lubaś.