Młodzież

Młodzież

Strona główna Młodzież

Kto może zostać paulistą? Aby uformował się paulista, przede wszystkim potrzebny jest… palec Boży. To Pan Bóg wybiera, kogo chce, i mówi w jego wnętrzu: Chodź za Mną! Chciałbym, abyś wziął udział w mojej misji. Oczywiście potrzeba trochę wysiłku, aby ten głos rozpoznać, i odwagi, aby poczuć się adresatem Bożego zaproszenia i na nie odpowiedzieć.

Przyszłemu pauliście Jezus Chrystus szepcze jeszcze: Zrób coś, aby Ewangelia zyskała więcej miejsca w środkach społecznego przekazu. Zagospodaruj nowe możliwości techniczne dla budowania królestwa Bożego na ziemi. Popatrz na mojego szaleńca – świętego Pawła. Chciałbym cię uczynić tak wielkim świętym, tak podobnym do Mnie i tak apostolsko gorliwym, jak dzięki mojej łasce stał się Apostoł Narodów.


Jeśli chcesz…


Jeśli pragniesz naśladować Chrystusa w sposób dosłowny i dlatego chcesz poświęcić Mu całe życie, we wszystkim.
Jeśli fascynuje cię Pismo Święte i Eucharystia – celebrowana i adorowana.
Jeśli czujesz, że chciałbyś żyć i ewangelizować w braterskiej wspólnocie.
Jeśli pragniesz głosić Ewangelię wszystkim, zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.
Jeśli interesują cię media, dziennikarstwo, jeśli czujesz w sobie potrzebę pracy twórczej.


Może to oznaczać, że Bóg obdarza cię powołaniem do bycia paulistą – kapłanem lub bratem zakonnym. Jeśli chcesz rozpoznać w sobie ten głos i upewnić się, czy w Twym sercu mówi do ciebie Bóg, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Żeby zostać paulistą, trzeba usłyszeć głos powołania i pragnąć poświęcić życie Bogu i bliźnim; trzeba cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, mieć zdaną maturę, być zdolnym do życia we wspólnocie, wykazywać zainteresowanie rozwojem osobistego życia duchowego, świadomie i z własnego wyboru pragnąć wstąpić do zgromadzenia.

ZAPROSZENIE

 
Jak poznać bliżej paulistów?

Jak wstąpić do paulistów?

Jak wygląda formacja zakonna?

Kim są pauliści?

Najczęściej zadawane pytania

Świadectwa powołaniowe paulistów

Jak rozeznać swoje powołanie?

DUSZPASTERZ POWOŁANIOWY PAULISTÓW

  NAPISZ DO MNIE!

powolania@paulus.pl

 

ks. Tomasz Wasilewski SSP

(Warszawa)

tel.      722 291 285

Zobacz również