Gabrielini

Gabrielini

Od samego początku istnienia Towarzystwa Świętego Pawła wiele osób świeckich wspierało to zgromadzenie, udzielając mu wszechstronnej pomocy. Wśród nich byli mężczyźni, którzy dążyli do ewangelicznej doskonałości i pragnęli żyć tak jak pauliści, ale poza wspólnotami zakonnymi. Dopiero 8 kwietnia 1960 roku bł. Jakub Alberione mógł urzeczywistnić pragnienie powołania kolejnego instytutu, uzyskując zgodę Stolicy Apostolskiej.

Członkowie Instytutu Świętego Archanioła Gabriela, czyli gabrielini, to świeccy mężczyźni, którzy ożywieni apostolskim zapałem pragną żyć według rad ewangelicznych, a więc ślubu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, nie porzucając swojego miejsca zamieszkania i pracy. Gabrielini stawiają przed sobą zadanie wprowadzania do swoich środowisk ducha chrześcijańskiego. Nie są związani z żadnymi szczególnymi rodzajami apostolstwa, lecz każdy poświęca się tym jego formom, jakie nasuwają mu okoliczności i zdolności. Ich obecność w lokalnych społecznościach jest jak ewangeliczny zaczyn, który z czasem nadaje smaku całości. Żyjąc w ukryciu, mogą być wzorem chrześcijańskiego patrzenia na świeckie sprawy – na czym zależało bardzo bł. Jakubowi Alberione. Sam założyciel nakazywał: „Należy mówić nie tylko o religii, lecz o wszystkim po chrześcijańsku; należy sprawiać, aby w każdym problemie świata czuło się obecność Kościoła; starać się zrozumieć wszystkie potrzeby publiczne i prywatne i dostosować się do nich”. Specyficzne apostolstwo gabrielinów stwarza możliwości docierania wszędzie tam, gdzie z zasady panuje niechęć bądź też wrogość do duchowieństwa i Kościoła.

Instytut Świętego Archanioła Gabriela jest również odpowiedzią na ożywienie się katolików świeckich, którzy po II Soborze Watykańskim lepiej uświadomili sobie swoją rolę w Kościele i swoje obowiązki w społeczeństwie.

Obecnie jest ok. 64 członków Instytutu Świętego Archanioła Gabriela w 9 krajach świata. W Polsce obecny był jeden gabrielin, który zmarł kilka lat temu.Adres kontaktowy:
Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl mail: imsa@paulus.pl 

 

 

Zobacz również