Jezus Mistrz

Jezus Mistrz

Strona główna Pauliści Duchowość Jezus Mistrz

Jezus Mistrz to tytuł obejmujący wszystkie funkcje Chrystusa, które spełnia On jako Droga, Prawda i Życie. Tytuł ten bowiem streszcza w sobie całą istotę posłannictwa Jezusa na ziemi, a więc ukazywanie przykładu postępowania, nauczanie, odkupienie dokonane na krzyżu. Z tego też względu określenie Jezus Mistrz stało się dla założyciela Rodziny Świętego Pawła, błogosławionego Jakuba Alberione praktycznie synonimem Jezusa Drogi, Prawdy i Życia.

 

Widząc w Jezusie Chrystusie Mistrza w pełnym tego słowa znaczeniu, Mistrza najdoskonalszego, bo kształtującego całego człowieka, bł. Jakub Alberione podkreślał również wyjątkowość pedagogii stosowanej przez Boskiego Nauczyciela, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Owa specyfika nauczania Jezusa Chrystusa polega na tym, że swoje słowa poprzedził On przykładem i dopełnił oddaniem życia za uczniów, których wezwał, aby Go naśladowali. Jako Droga, Prawda i Życie Jezus uosabia zatem pełne i prawdziwe znaczenie terminu Mistrz.

 

Jezus Chrystus jest więc Boskim Mistrzem, czyli Mistrzem ustanowionym przez Boga i jest On jedynym Mistrzem (por. Mt 23, 8). Zastrzegł sobie tytuł Mistrza przede wszystkim dlatego, że jako odwieczne Słowo Ojca, Syn Boży, jest On nie tylko Nauczycielem Prawdy, ale jako jedyny spośród ludzi jest samą prawdą, istotą prawdy i odwieczną prawdą. Prawdy, której On nauczał, nie przejął od nikogo. On sam nią jest, gdyż jako Bóg jest prawdą.

 

Jako szczególne miejsce, z którego naucza i oświeca Jezus Mistrz, zostało wskazane Założycielowi Rodziny Świętego Pawła tabernakulum. Ono będzie źródłem światła, które zaniesie światu Rodzina Świętego Pawła; ono będzie uprzywilejowaną „katedrą” Boskiego Mistrza. Tu Boski Mistrz chce rozdawać wszystkie łaski: oświecać, upominać, umacniać.

 

W Rodzinie Świętego Pawła życie koncentruje się wokół Jezusa Mistrza, który uświęca, naucza oraz daje wzrost i owoce dziełom apostolskim. Dla wszystkich instytutów paulińskich Jezus Mistrz jest „Prawdą, którą mają poznawać; jest Drogą, której mają się trzymać, aby dojść do Boga Ojca; jest Życiem, którym mają żyć, aby osiągnąć szczęście wieczne”.

 

 PREZENTACJA Jezus Boski Mistrz

 

 

FILM Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.