Apostolinki

Apostolinki

apostolinkiNa świecie żyje ponad sześć miliardów ludzi. Ilu z nich cierpi z powodu poczucia braku sensu życia albo nieodkrytego własnego powołania?

Na ten podstawowy i życiowy problem odpowiedzi szukał bł. Jakub Alberione, Założyciel Rodziny Świętego Pawła. Dlatego stworzył 8 września 1959 r. w Castel Gandolfo we Włoszech Instytut Królowej Apostołów dla Powołań.

Misja, którą powierzył nam bł. J. Alberione, to apostolstwo „dla wszystkich powołań”, a w szczególności do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Każdemu uświadamiamy potrzebę odkrywania własnego powołania, odpowiadania na nie, kształtowania go oraz wytrwania w nim. Troszczymy się zwłaszcza o młodych szukających sensu życia i własnego powołania w Kościele i świecie poprzez modlitwę, głoszenie, towarzyszenie. Wspieramy też tych, którzy już odpowiedzieli na swoje powołanie, aby wytrwali w wierności.

Organizujemy dni skupienia, rekolekcje, wystawy, konferencje, tygodnie powołaniowe itp. Opracowujemy i rozpowszechniamy materiały o tematyce powołaniowej, posługując się środkami społecznego przekazu. Współpracujemy z kapłanami, rodzicami, nauczycielami, w parafiach, diecezjach, na misjach. Wszystko czynimy po to, aby ułatwić każdemu człowiekowi spotkanie z Bogiem, który „kocha, wzywa i posyła”. „Życie jest darem Boga. Jak chcesz je przeżyć? Jeśli dobrze, otrzymasz drugie życie: wieczne szczęście. Pomyśl, pomódl się, wybierz dobrze” (bł. J. Alberione).

SIOSTRY APOSTOLINKI
ul. Nowobielańska 53
96-100 Skierniewice
tel. 046.832.37.87
www.apostolinki.pl mail: apostolinki@poczta.wiara.pl

 

 

 

Portale społecznościowe a możliwość rozeznawania powołania
Wywiad z s. Mariną Beretti, przełożoną generalną sióstr apostolinek

 

 

 

obejrzyj też wersję włoską