Apostolstwo

Apostolstwo

Strona główna Pauliści Apostolstwo

Pauliści pobudzeni wzorem Apostoła Narodów i przykładem życia założyciela Rodziny Świętego Pawła, bł. Jakuba Alberionego, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych środków jakie daje postęp techniczny (książki, prasa, radio, telewizja, internet), głoszą ludziom radosną nowinę, że zbawienie przyszło na świat w osobie Jezusa Chrystusa. Orędzie to trzeba głosić językiem współczesnego człowieka, dlatego sięgamy po środki społecznego komunikowania.


Założyciel u początku XX wieku dostrzegł problem oddalania się ludzi od Kościoła i Chrystusa. Postanowił założyć stowarzyszenie dziennikarzy katolickich, a z czasem, pod wpływem Ducha Świętego zdecydował, że będzie to zgromadzenie zakonne, aby głosić Ewangelię skuteczniej i z mocą kapłańskiego posłannictwa. Dnia 20 VIII 1914 roku w Kościele pojawiła się nowa wspólnota, której początkiem była Szkoła Drukarska Małego Robotnika, z czasem zaś przyjęła nazwę Towarzystwo Świętego Pawła. Zainspirowany słowami bp. Wilhelma Kettelera: gdyby święty Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem, bł. Jakub Alberione obrał za patrona nowego dzieła Apostola Narodów, niestrudzonego głosiciela Ewangelii, który stał się wszystkim dla wszystkich.

Obecnie specyficzne apostolstwo rozwija się na wielu płaszczyznach i w wielu sektorach.

Tradycyjnie pauliści zajmują się wydawaniem książek niosących dobre przesłanie. Pierwszą i najważniejszą Księgą jest Pismo Święte, które bezpośrednio przekazuje słowo Boże. W okresie 100 lat działalności, zgromadzenie wydało miliony sztuk Biblii w dziesiątkach języków, z licznymi komentarzami. Także w Polsce w 2008 roku wydane zostało nowe tłumaczenie Biblii z języków oryginalnych na język polski, wraz z komentarzami.

Wydawane książki obejmują tematykę teologiczną, religijną, liturgiczną, duchowość, poradnictwo rodzinne, przygotowywanie pomocy katechetycznych. Ważnym sektorem są też książki prezentowe z pozytywnym przesłaniem oraz publikacje dla młodzieży i dzieci. Pauliści mówią o wszystkim, co interesuje współczesnego człowieka, ale po chrześcijańsku. Inną formą wydawniczą są kasety i płyty z muzyką chrześcijańską, z różnymi konferencjami, a także audiobooki. Od początku w polu zainteresowania paulistów znajduje się prasa jako środek kształtowania ludzkiego myślenia. W Polsce od 2008 do 2011 roku wydawany był Magazyn Familia, miesięcznik poradnikowy dla rodzin, który obecnie funkcjonuje w formie portalu internetowego (www.magazynfamilia.pl).

Efektem zaangażowania apostolskiego są też filmy dokumentalne, katechetyczne, tworzone również w koprodukcji z innym producentami. W regionach świata gdzie pozwalają na to zasoby ludzkie i finansowe pauliści tworzą własne radia i telewizje. Od kilku lat, także internet staje się intensywnym polem ewangelizacji poprzez tworzenie własnych stron, czy księgarnie internetowe. Od listopada 2009 roku pauliści przygotowują co tydzień wideokomentarz do niedzielnej Ewangelii pod tytułem Kromka Słowa Bożego.

Z zasady pauliści nie prowadzą parafii, ale angażują się duszpastersko poprzez prowadzenie w parafiach niedziel biblijnych, propagujących czytanie Pisma Świętego. Otaczają duchową opieką siostry zakonne, osoby świeckie i  współpracowników świeckich. W Polsce pauliści prowadzą duszpasterstwo młodzieży skupionej wokół 8 grupy Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pauliści starają się też towarzyszyć osobom, tworzącym współczesną kulturę medialną, a więc artystom, muzykom, dziennikarzom i pisarzom.

Nasze apostolstwo pozostaje otwarte na to, co przyniesie jeszcze postęp techniczny, by wszystko zaangażować w służbie nowej ewangelizacji.

Musimy dać katechizm, Ewangelię, to wszystko co służy duszom; dać to przy pomocy środków, których dostarcza nam postęp. Nie jesteśmy przywiązani do formy, jesteśmy przywiązani do Ewangelii, do katechizmu, do Kościoła. Jeśli płyty okazują się potrzebniejsze od książek, weźcie płyty; i jeśli filmy przekazują lepiej nauczanie Kościoła od książek, katechizmu, zajmijcie się filmami (bł. Jakub Alberione).