Strona główna

Strona główna

Tydzień Europejski w Palermo o wojnie na Ukrainie

2023-05-16
W dniach 7-14 maja 2023 roku w Palermo na Sycylii odbył się Tydzień Europejski. Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz czternasty. W tym roku poświęcone było  wojnie na Ukrainie. Brali w nich udział prelegenci w Włoch, Polski i Ukrainy. Wśród nich obecny był przełożony wspólnoty paulistów na Ukrainie ks. Mariusz Krawiec. Tydzień Europejski w Palermo jest inicjatywą  o charakterze społeczno-religijno-kulturalnym. Biorą w nim udział osoby związane z Kościołem, duchowni i świeccy, politycy, a także muzycy. Punktem centralnym wydarzenia był panel dyskusyjny jaki odbył się 14 maja. Swoim doświadczeniem z ogarniętej wojną Ukrainy podzielili się: biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło, ks. Mariusz Krawiec... Czytaj dalej

Rocznica beatyfikacji ks. Alberionego

2023-04-27
Równo 20 lat temu, 27 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II publicznie ogłosił księdza Jakuba Alberione błogosławionym. Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św., w której uczestniczyło ponad 300 tys. pielgrzymów z całego świata. Liczba zgromadzonych była imponująca, bowiem w tym samym dniu, oprócz ks. Alberione, było beatyfikowanych także innych 5 osób z Włoch. Wśród licznie przybyłych przedstawicieli Rodziny Świętego Pawła z całego świata była obecna również przeszło 300. osobowa grupa pielgrzymów z Polski, złożona z członków Towarzystwa Świętego Pawła, Córek Świętego Pawła, Uczennic Boskiego Mistrza, Sióstr Królowej Apostołów, osób z instytutów agregowanych oraz współpracowników, rodzin i sympatyków. Samą uroczystość... Czytaj dalej

#walczyMYdlaPana

2023-02-28
Serdecznie zapraszaMY Cię do wielkopostnej akcji #walczyMYdlaPana. Niech Wielki Post stanie się czasem walki o to co dobre i święte by podążać drogą świętości. Codziennie przez 40 dni, wspólnie podejmiemy wyzwanie, oddając się refleksji, modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego sprawiMY, że będzieMY bardziej przygotowani do duchowego przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego. WygrajMY tę walkę wspólnie! #walczyMYdlaPana Plan walki: ND Słowo Boże na niedzielę WzmocnijMY relację z Jezusem i sprawMY, by nasza modlitwa nabrała głębi i ducha. Razem z księdzem Cyprianem Kostrzewą SSP, autorem książek Edycji Świętego Pawła i doniedawna misjonarzem pracującym na Ukrainie oddajMY się refleksji nad Ewangelią i dzięki wspólnym rozważaniom... Czytaj dalej

45. Rocznica odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce

2023-02-22
Dzień 22 lutego jest dla Polskich Paulistów szczególny z tej racji, że określa moment odrodzenia Towarzystwa Świętego Pawła na ziemiach polskich, po około jedenastoletniej przerwie od śmierci ks. Alojzego Łabędzia (pierwszego polskiego Paulisty), który nie doczekał się następców. W tym roku pragniemy dziękować Boga za to, że już od czterdziestu pięciu lat pozwala nam prowadzić misję ewangelizacyjną w duchu naszego Założyciela bł. Jakuba Alberionego. Wspominamy z szacunkiem i wdzięcznością ks. Innocenzo Dante, którego wkład w odrodzenie Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce był niezwykle istotny. Chcemy pamiętać o wszystkich, których co prawda nie wymieniamy z imienia i nazwiska: duchownych, osoby konsekrowane, świeckich, którzy... Czytaj dalej

Papież ogłosił orędzie na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - AD 2023

2023-01-24
Z okazji święta św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy, papież wydał orędzie na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce będzie obchodzony 17 września 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Mówić z sercem. „Prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15) Orędzie na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - Franciszek 2023   Drodzy Bracia i Siostry! Po tym, jak w poprzednich latach rozważaliśmy czasowniki: „pójść i zobaczyć” oraz „słuchać”, jako warunki dobrej komunikacji, w tym Orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym skupić się na „mówieniu z sercem”. To serce pobudziło nas do pójścia, zobaczenia i słuchania, i to serce skłania nas do otwartej i... Czytaj dalej