Aktualności

Strona główna Aktualności

Pauliści na Targach Wydawców Katolickich

2022-10-03
Wydawnictwa paulistów z Polski i Ukrainy wzięły udział w XXVII Targach Wydawców Katolickich jakie odbyły się w Warszawie w dniach 29 września – 2 października 2022 roku. Edycja Świętego Pawła z Częstochowy oraz Wydawnictwo Świętego Pawła ze Lwowa zaprezentowały w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim nowości wydawnicze. Zorganizowały także spotkania autorskie m.in. z Angelą Calcagno z Włoch, autorką książki „Uciekłam od Szatana”, ks. Arkadiuszem Paśnikiem czy s. Anną Marią Pudełko AP. Na stoisku ukraińskiego Wydawnictwa Świętego Pawła książkę „Koralowe Wyspy”, jaka została wydana w Polsce i w Ukrainie, podpisywała Jagoda Michalak. Szczególnego znaczenia nabrało także wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022... Czytaj dalej

18 września 2022 - 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

2022-09-17
18 września 2022 r. obchodzimy w Polsce 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu . Jak co roku z tej okazji Papież wydał specjalne orędzie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. „Słuchanie uchem serca” Orędzie na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu - Franciszek 2022 Drodzy bracia i siostry! W ubiegłym roku podjęliśmy refleksję nad potrzebą „pójścia i zobaczenia”, aby odkryć rzeczywistość i móc ją opowiedzieć, wychodząc od doświadczenia wydarzeń i spotkań z ludźmi. Podążając po tej linii, chciałbym teraz zwrócić uwagę na inny czasownik, „słuchać”, który ma decydujące znaczenie w gramatyce komunikacji i jest warunkiem prawdziwego dialogu. W rzeczywistości, tracimy... Czytaj dalej

Pielgrzymka junioratu

2022-09-01
W dniach 20-28 sierpnia miała miejsce pielgrzymka juniorysty Adriana do Włoch, wraz z dwoma paulistami. Jej celem było nawiedzenie miejsc związanych z powstawaniem zgromadzenia oraz Rodziny Świętego Pawła, a także poznanie osób, które pamiętają samego założyciela, bł. Jakuba Alberionego. Rzym był punktem startowym, tam 20 sierpnia w rocznicę powstania zgromadzenia, w Bazylice Królowej Apostołów, odbyła się uroczysta Msza Św., na której 10 postulantów wstąpiło do nowicjatu. Po Mszy licznie zebrana Rodzina Świętego Pawła zgromadziła się przy grobie założyciela na wspólnej modlitwie. Następnego dnia pielgrzymi odwiedzili siostry apostolinki, których dom generalny mieści się w Castel Gandolfo. Po południu udało się odwiedzić... Czytaj dalej

O Rodzinie Świętego Pawła w Chodorowie (Ukraina)

2022-08-17
W niedzielę, 14 sierpnia 2022 roku paulista br. Adam Szczygieł wraz z wolontariuszką Julią odwiedzili parafię rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Chodorowie [Ходорів]. Podczas dwóch Mszy św. (po polsku i po ukraińsku), br. Adam miał okazję przedstawić parafianom i gościom charyzmat Towarzystwa Świętego Pawła i całej Rodziny Świętego Pawła. Prezentacja ta została ubogacona przez zorganizowanie okolicznościowego kiermaszu z publikacjami wydawnictwa paulistów we Lwowie.   Misja wszystkich członków Rodziny Świętego Pawła charakteryzuje się oryginalną duchowością  opartą na trzech nabożeństwach: do Jezusa Mistrza, do Maryi Królowej Apostołów i do św. Pawła Apostoła. Obowiązkiem każdego paulisty jest rozpowszechnianie tej... Czytaj dalej

Rekolekcje Instytutów Agregowanych

2022-08-15
Instytuty życia konsekrowanego dla świeckich w dniach 10 – 13 sierpnia  odbywały doroczne rekolekcje, w czasie których rozważano temat:   „Eucharystia. Dynamiczna perspektywa spotkania z Bogiem”.  Rekolekcje przeprowadził ks. Tomasz Wasilewski SSP odpowiedzialny  za formację tychże instytutów. W tym czasie łaski starano się pracować   nad sobą tak, aby „Jezus Chrystus stając się Chlebem i prawdziwym  pokarmem duszy, razem ze swoimi owocami: łaską, radością, potęgą,  przemieniał nasze życie ”(por. bł. Jakub Alberione). Czytaj dalej

Święcenia diakonatu kleryka Pawła Leonika z Towarzystwa Świętego Pawła

2022-08-14
Dnia 14 sierpnia 2022 r. kl. Paweł Leonik z Towarzystwa Świętego Pawła przyjął z rąk Biskupa Antoniego Długosza święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w kaplicy Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Częstochowie. Wcześniej, podczas osobnej ceremonii, kandydat do święceń złożył uroczyste wyznanie wiary, przysięgę wierności, a także zadeklarował, że przyjmuje święcenia w całkowitej dobrowolności i świadomości swoich przyszłych zobowiązań i obowiązków. W tym uroczystym i ważnym dla całego Kościoła wydarzeniu uczestniczyli najbliżsi nowo wyświęconego diakona, przedstawiciele Rodziny Świętego Pawła, a także grono przyjaciół. Życzymy diakonowi Pawłowi, aby na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć,... Czytaj dalej

Camino po harcersku

2022-07-14
W dniach 4-12 lipca Krąg wędrowników pw. św. Andrzeja Boboli, którego duszpasterzem jest ksiądz Tomasz Wasilewski, odbył letnią wędrówkę w formie pielgrzymki do Santiago de Compostela. Był to czas podsumowania rocznej pracy formacyjnej i przygotowanie do próby szlaku.   Grupa Skautów Europy przemierzała szlak od Puertomarín do Santiago codziennie modląc się, podejmując rozważania ważnych tematów duchowych, życiowych i harcerskich oraz medytując Słowo Boże podczas codziennej Godziny Drogi. Każdego dnia szczególnym momentem była celebrowana Eucharystia. Skauci sami zabezpieczali logistykę żywienia i noclegów.   10 lipca weszli do Santiago, gdzie uczestniczyli w Mszy u grobu św. Jakuba Większego. Tam też uczestniczyli w... Czytaj dalej

Pozostaną relacje... o grupie Ósmej

2022-07-04
Drodzy pielgrzymi grupy Ósmej i przyjaciele paulistów,   chcielibyśmy Was poinformować, iż w związku ze zmianami w Towarzystwie Świętego Pawła oraz popandemiczną reorganizacją pielgrzymki Lubelskiej   grupa Ósma (Tymoteusz) zakończyła swoją działalność i już nie będzie organizowana w przyszłości.   Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób odbierze tę informację ze smutkiem.   Żegnając się wysyłamy Wam osobiste przesłanie od Przewodnika Grupy Ósmej, ks. Tomasza Wasilewskiego SSP Czytaj dalej

Promocja doktorska naszego współbrata

2022-06-27
W piątek, 24 czerwca 2022 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodził swoje Święto Patronalne. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim i były kontynuowane w Auli kard. Wyszyńskiego, gdzie między innymi odbyły się promocje doktorskie. Jednym z promowanych doktorów był nasz współbrat, br. Adam Szczygieł. W październiku 2021 roku obronił on rozprawę doktorską pt. „Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej”. Praca ta doskonale wpisuje się w charyzmat naszego zgromadzenia i wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom ewangelizacji człowieka XXI wieku. Bratu Adamowi życzymy, aby wiedza zdobyta na KUL-u wydawała błogosławione owoce w misji... Czytaj dalej

Polacy na XI Kapitule Generalnej

2022-06-22
W dniach 29 maja - 19 czerwca 2022 r. w Ariccia koło Rzymu obradowała XI Kapituła Generalna Towarzystwa Świętego Pawła. Brało w niej udział 61 delegatów, reprezentujących Europę, Amerykę Północną i Południową, Australię i Azję. Wśród delegatów, po raz pierwszy w historii paulistów było obecnych czterech Polaków. W kapitule wziął udział ks. Wojciech Turek, przełożony Regionu Polsko-Ukraińskiego Towarzystwa Świętego Pawła, który na co dzień mieszka w Częstochowie. Jako delegat wybrany przez braci z Polski i Ukrainy obecny był ks. Mariusz Krawiec, przełożony wspólnoty paulistów we Lwowie. Na kapitule było też dwóch Polaków pracujących w Rzymie. Ks. Tomasz Lubaś, dotychczasowy ekonom generalny, oraz ks. Bogusław Zeman, który przez... Czytaj dalej

Franciszek do uczestników kapituły generalnej paulistów

2022-06-20
W sobotę 18 czerwca 2022 r. pauliści uczestniczący w 11. Kapitule Generalnej zostali przyjęci na Watykanie przez papieża Franciszka. Audiencja odbyła się w atmosferze braterskiego dialogu, gdzie Ojciec Święty już na samym początku spotkania, odłożył wcześniej przygotowany tekst przemówienia i zaczął mówić do zakonników w sposób spontaniczny. Franciszek spotykając się z uczestnikami Kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła, chciał, aby audiencja z „apostołami komunikacji”, jak nazywał paulistów założyciel zgromadzenia bł. Jakub Alberione, miała charakter bardziej spotkania, niż formalnej audiencji, w której dominują przemówienia odczytane z kartki. „Jesteście apostołami komunikacji – rozpoczął papież,  a «komunikacja»... Czytaj dalej

Nowy Generał paulistów

2022-06-15
Z wielką radością informujemy wszystkie wspólnoty paulistów w Polsce oraz całą Rodzinę Świętego Pawła i wszystkich jej sympatyków, że dziś, to jest  15 czerwca 2022 r., w godzinach przedpołudniowych, został wybrany nowy przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła         ks. DOMENICO SOLIMAN SSP,       8. następca Założyciela, bł. Jakuba Alberionego.    Nowy Generał paulistów, który sprawuje także charyzmatyczną pieczę nad całą Rodziną Świętego Pawła, ma 56 lat. Powierzajmy Panu Bogu osobę ks. Domenico Solimana i jego posługę jako Przełożonego generalnego. Życzymy mu mocy Ducha i opieki Maryi Królowej Apostołów w prowadzeniu zgromadzenia i całej Rodziny Świętego Pawła śladami Apostoła Narodów w duchu bł. Jakuba... Czytaj dalej

XI Kapituła Generalna Towarzystwa Świętego Pawła

2022-05-31
W dniach 29 maja - 19 czerwca 2022 r. w Ariccia k. Rzymu obraduje XI Kapituła Generalna Towarzystwa Świętego Pawła. Ojcowie kapitulni rozmawiają o sytuacji aktualnej zgromadzenia, wyznaczając jednocześnie kierunki na przyszłość. Informacje o przebiegu Kapituły będą ukazywać się w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim, portugalskim i francuskim na stronie www.paulus.net Czytaj dalej

Rekolekcje z Mojżeszem

2022-05-17
REKOLEKCJE Z MOJŻESZEM - Przywiodłem Was do siebie Zapraszamy członków Instytutów Agregowanych, Współpracowników Rodziny Świętego Pawła oraz tych, którzy chcieliby poznać duchowość bł. Jakuba Alberionego. To zaproszenie do drogi, na której będziemy rozważać doświadczenie spotkania z Bogiem i misji Mojżesza. Jest to historia giganta, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, i równocześnie historia bankruta życiowego, który otrzymał od Boga nową szansę na życie spełnione. W jego drodze z Bogiem i ludem Bożym będziemy szukać podpowiedzi, jak stawać się człowiekiem wolnym i jak realizować swoje życiowe powołanie. MASŁOŃSKIE K. PORAJA 8-15 VIII 2022 r. Prowadzi: ks. Bogusław Zeman SSP Szczegóły i zapisy pod adresem... Czytaj dalej

Nadanie posługi lektora

2022-05-08
W niedzielę 8 maja 2022 r. juniorysta Adrian Kobyłka otrzymał posługę lektoratu. Specjalne zadanie do służby w Kościele, w którym centralne miejsce zajmuje Słowo Boże, otrzymał z rąk ks. Wojciecha Turka, w kaplicy Uczennic Boskiego Mistrza w Częstochowie przy udziale członków Rodziny Świętego Pawła. W kazaniu przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła zaznaczył, że pomimo tego, iż posługa lektoratu kojarzy nam się z czymś prostym, to zajmuje ona jednak ważne miejsce w Kościele, przede wszystkim dlatego, że w jej centrum jest Słowo Boże, któremu przyszły lektor ma służyć swoim życiem, a nie tylko proklamując go z ambony. Takie ujęcie zmobilizowało zebranych do wsłuchania się w tekst obrzędu ustanawiającego lektora i... Czytaj dalej