Instytut Świętej Rodziny

Instytut Świętej Rodziny

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Świętej Rodziny

JAK WZRASTAMY       MISJA        DUCHOWOŚĆ        ZAŁOŻYCIELE        PATRONI        MODLITWY        HISTORIA

Instytut Świętej Rodziny to unikatowa w skali Kościoła wspólnota małżeństw i rodzin. Jest pierwszą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską wspólnotą małżonków i narzeczonych, wspólnie poświęcających się Bogu w duchu konsekracji, to znaczy w sposób całkowity i wyjątkowy.

Celem życia w Instytucie jest uświęcanie własnego małżeństwa, poprzez pogłębione życie wewnętrzne i uczestnictwo we wspólnocie Kościoła, głosząc Ewangelię za pomocą środków komunikacji społecznej. Szczególnym zadaniem członków Instytutu jest wychowanie młodzieży do miłości oraz pomoc innym małżeństwom, przede wszystkim tym, które przeżywają kryzys, a także tworzenie kultury szanującej rodzinę i życie.  

Instytutowi patronuje św. Paweł Apostoł oraz Święta Rodzina i to od niej, poprzez kontakt ze Słowem Bożym i Eucharystię, członkowie uczą się budowania prawdziwej jedności i nawiązywania głębokiej relacji między sobą. Szkołą komunikacji jest Nazaret z ubogim Józefem, czystą Maryją i małym Jezusem, posłusznym wobec woli ojca ziemskiego i Ojca Niebieskiego. Naszą wspólnotę założył w 1971 r. we Włoszech bł. Jakub Alberione, beatyfikowany przez Jana Pawła II 27 IV 2003 r. Stanowimy jedną całość z Rodziną Świętego Pawła, dziesięcioma innymi wspólnotami zakonnymi i świeckimi. Nasz Instytut jest przyłączony do Towarzystwa Świętego Pawła co w bardzo bezpośredni, rodzinny sposób pozwala na wymianę doświadczeń między paulistami (zakonnikami) a małżonkami. Pauliści dostarczają małżonkom materiały i przestrzeń do formacji, jak również ofiarę modlitwy i życia, a małżonkowie dają paulistom możliwość poznania problemów współczesnej rodziny oraz ofiarę braterstwa i modlitwy.

Staramy się wzrastać poprzez poznawanie nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, wzajemną wymianę doświadczeń życia małżeńskiego, wspólną rodzinną modlitwę, podejmowanie problematyki budowania komunii małżeńskiej, oraz zgłębianie bogactwa charyzmatu Rodziny Świętego Pawła. Do Instytutu Świętej Rodziny mogą należeć wszyscy małżonkowie i narzeczeni, którzy czują pragnienie głębokiego przeżywania sakramentu małżeństwa.

Co roku organizujemy rekolekcje, a co miesiąc dni skupienia, w których mogą uczestniczyć także małżeństwa i pary narzeczonych, przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, które nie należą do Instytutu w sposób formalny.

We Wcieleniu Chrystus przyjmuje ludzką miłość, oczyszcza ją, doprowadza do pełni i daje małżonkom wraz ze swoim Duchem zdolność, by żyć nią, przenikając całe ich życie wiary, nadziei i miłości. W ten sposób małżonkowie są jakby konsekrowanymi i poprzez właściwą im łaskę budują Ciało Chrystusa stanowiąc Kościół domowy, tak że Kościół, aby w pełni zrozumieć swoją tajemnicę, spogląda na rodzinę chrześcijańską, która ukazuje to w sposób autentyczny (Amoris laetitia 67).

POZNAJ NAS BLIŻEJ

swietarodzina@paulus.pl

FACEBOOK >>> InstytutSwietejRodziny

YOU TUBE >>> Święta Rodzina

AMERYKAŃSKA STRONA INSTYTUTU -> www.hfiusa.org

WŁOSKA STRONA INSTYTUTU -> www.istsantafamiglia.com