Wspólnoty

Wspólnoty

W naszym kraju żyjemy w trzech wspólnotach, które znajdują się w Częstochowie, Lublinie i Warszawie. Do Regionu Polskiego przynależy także wspólnota we Lwowie na Ukrainie. W Częstochowie mieści się siedziba naszego przełożonego na Polskę oraz wydawnictwa - Edycji Świętego Pawła. W Lublinie mamy nasz dom studiów, gdzie kształcą się najmłodsi z nas. W Warszawie, a dokładniej w Ursusie, funkcjonuje mała wspólnota, która zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi Magazynu Familia. Oprócz tego mamy jeszcze dom w Masłońskim koło Częstochowy. Kiedyś służył on pierwszej formacji kandydatów do naszego Zgromadzenia, a obecnie zamieszkuje tam dwóch naszych kapłanów. Najmłodszym domem naszego regionu jest dom we Lwowie na Ukrainie. Pełni on funkcję domu formacyjnego dla kandydatów z Ukrainy, jest także siedzibą naszego ukraińskiego wydawnictwa. 

W 1934 roku do Warszawy przybyli włoscy pauliści z zadaniem założenia wspólnoty Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce. W 1936 roku przenieśli się do Częstochowy, wynajmując tam pokoje w budynku przy alei Wolności 56. W garażu umieścili maszynę drukarską i rozpoczęli działalność wydawniczą. W 1944 roku zakonnicy przeprowadzili się na ul. Hoene-Wrońskiego 26. Drukarnia, mimo trwającej wojny i okupacji, dalej działała przy alei Wolności. Pauliści nawiązali wtedy bliższy kontakt z mieszkańcami dzielnicy Stradom, do której się przeprowadzili. W tej części Częstochowy nie było wówczas żadnego kościoła, dlatego wiele osób przychodziło na Msze święte do kaplicy wspólnoty. W okresie powojennym przełożony domu, ks. Ravina, został uwięziony i w 1947 roku wydalony z Polski. W Częstochowie, w domu przy ul. Hoene-Wrońskiego 26, zostały jedynie Uczennice Boskiego Mistrza oraz kleryk Józef Łabędź, który, nie zważając na trudności, uparcie chciał zostać kapłanem paulistą. Nikt jednak z Towarzystwa Świętego Pawła nie miał prawa przyjazdu do Polski, aby zająć się jego formacją zakonną. Również on sam nie mógł wyjechać za granicę.

W 1949 roku siostry Uczennice Boskiego Mistrza wraz z klerykiem Łabędziem przeprowadziły się do domu przy ul. Kapucyńskiej 1, który stopniowo spłacały.

W 1966 roku ksiądz Łabędź, dzięki pomocy finansowej Domu Generalnego Towarzystwa Świętego Pawła w Rzymie, nabył teren na peryferiach Częstochowy (w kolonii Grabówka), na którym w przyszłości miały stanąć dom i drukarnia paulistów. Na terenie tym (4 ha) znajdował się sad, ogród i budynek mieszkalny. Siostry i ks. Łabędź utrzymywali się ze sprzedaży uprawianych przez siebie warzyw i owoców.

2 stycznia 1967 ks. Łabędź zmarł. Nastąpiła przerwa w historii Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce.

22 lutego 1978, w święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, do Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce wstąpiło trzech pierwszych postulantów.

W 1984 roku pauliści w Częstochowie na terenie zakupionym jeszcze przez ks. Łabędzia przy ul. A. Siwickiego 7 (obecnie ul. Św. Pawła 13/15) otworzyli swój pierwszy własny dom w Polsce, nazwany Domem Maryi Królowej Polski.

W 1989 roku w Lublinie (dzielnica Węglin) ufundowano dom studiów dla paulistów pod nazwą Dom Św. Pawła.

W 1991 roku w Masłońskim (30 km od Częstochowy) przy ul. Sportowej 1 został otwarty Dom Jezusa Mistrza jako ośrodek formacyjny dla postulantów i nowicjuszy.

W 1998 roku pauliści ponownie wrócili do Warszawy, do dzielnicy Ursus. Swój dom nazwali Domem Św. Hieronima.

5 marca 2014 roku pauliści z Polski przybyli do Lwowa, gdzie został otwarty pierwszy dom zakonny naszego zgromadzenia na terenie Ukrainy. Jest to pierwsza fundacja zagraniczna, jaka swój bezpośredni początek bierze z Polski.