Masłońskie

Masłońskie

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Masłońskim (25 km na południe od Częstochowy), przy ul. Sportowej 1, znajduje się Dom Jezusa Mistrza. Jest on położony w pobliżu zbiornika wodnego w Poraju. Dom został otwarty w 1991 roku i służył pierwszej formacji kandydatów do Zgromadzenia.

Na przestrzeni lat zmieniał się jego status. Do roku 1997 przeznaczony był dla postulatu i nowicjatu. Zawsze przyjmował osoby, które chciały odpocząć na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Od 2011 roku pełni przede wszystkim rolę Domu Rekolekcyjnego. Wspólnota składa się z 4 członków. Mieszka tu również ks. Zbigniew Dudek, opiekujący się repliką Całunu Turyńskiego.

Adres:

Towarzystwo Świętego Pawła

Masłońskie, ul. Sportowa 1
42-360 Poraj
tel./fax. 034.314.53.73