Uczennice Boskiego Mistrza

Uczennice Boskiego Mistrza

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Uczennice Boskiego Mistrza

Ksiądz Jakub Alberione założył to zgromadzenie 10 lutego 1924 roku. Dwa wcześniejsze (Towarzystwo Świętego Pawła i Córki Świętego Pawła) powstały, aby głosić światu Ewangelię za pomocą środków masowego komunikowania, natomiast siostry uczennice modlą się i wstawiają u Boga, aby dzieła paulińskie były skuteczne.

Wszystko w ich życiu wypływa i zdąża ku Jezusowi Eucharystycznemu. Prowadzą życie ukryte i milczące, naśladując w tym ukrytego w Hostii swojego Nauczyciela – Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Wypraszają potrzebne łaski dla Rodziny Świętego Pawła i jej apostolstwa przez modlitwę na codziennej adoracji, ofiarowane Bogu prace, cierpienia i radości. Są dla wielkiej rodziny zakonnej tym, czym korzenie dla drzewa. Czerpiąc ze źródła (Jezusa Hostii), dostarczają życiodajnych soków (wypraszają łaski) całej Rodzinie Świętego Pawła. Swoją modlitwą obejmują także cały świat: każdego człowieka, wspólnotę Kościoła i kapłanów.

Ze szczególnego umiłowania Eucharystii wypływa ich troska o kapłanów, którzy są szafarzami Eucharystii. Siostry uczennice towarzyszą im przez całe ich życie, tak jak Maryja towarzyszyła Jezusowi. Są obecne w domach apostolskich i formacyjnych paulistów; prowadzą hospicja dla księży diecezjalnych; domy sióstr są otwarte dla tych, którzy pragną umocnić się duchowo lub odpocząć.

Dbają o piękno kościołów i kaplic – czyli miejsc, gdzie Bóg spotyka się ze swoim ludem. Dbają również o piękno liturgii, aby ułatwić człowiekowi dialog z Bogiem. Ta ich liturgiczna troska wyraża się m.in. w projektowaniu i tworzeniu dzieł sztuki sakralnej (rzeźb, witraży, wystroju wnętrz kościołów, szat i sprzętów liturgicznych itp.), prowadzeniu centrów sztuki sakralnej. Dbają też o kształtowanie jej odbiorców (za pomocą wykładów, formacji liturgicznej, wydawania czasopisma o tematyce liturgicznej), animują liturgię Mszy Świętej oraz przygotowują animatorów liturgii.

Zgromadzenie Uczennic Boskiego Mistrza liczy ok. 1500 sióstr i posiada 175 wspólnot w 28 krajach świata. W Polsce działa nieprzerwanie od 1935 roku i prowadzi swoją działalność apostolską poprzez „Apostolstwo Liturgiczne”.

UCZENNICE BOSKIEGO MISTRZA
ul. Żytnia 11
00-014 Warszawa
www.pddm.pl mail: pddm@pddm.pl

Zobacz również