Pauliści we Lwowie. Pierwsza polska fundacja zagraniczna

Pauliści we Lwowie. Pierwsza polska fundacja zagraniczna

Strona główna Pauliści Pauliści w Polsce Pauliści we Lwowie. Pierwsza polska fundacja zagraniczna

Pauliści do Lwowa przybyli 5 marca 2014 roku. Jest to pierwsza fundacja zagraniczna naszego zgromadzenia, jaka bierze początek bezpośrednio z Polski. Początkowo dwaj zakonnicy ks. Mariusz Krawiec i ks. Wojciech Kuzioła, zamieszkali w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach. W tym czasie rozpoczęły się poszukiwania domu dla wspólnoty i apostolstwa, oraz prace związane z formalnym zarejestrowaniem zgromadzenia na terenie Ukrainy. Pauliści szybko włączyli się w życie lokalnego Kościoła, podejmując się pracy na polu mass mediów (Katolicki Program Radiowy we Lwowie, Sekcja Polska Radia Watykańskiego) oraz pracy formacyjnej (wykłady w seminarium duchownym i instytucie teologicznym, funkcja ojca duchownego w seminarium diecezjalnym). W połowie 2014 r. został zakupiony przy ul. Kutovej we Lwowie  przedwojenny dom. Wymagał on remontu i prac adaptacyjnych. Zakonnicy zamieszkali w nim dokładnie w dwa lata od chwili przybycia na Ukrainę, czyli 5 marca 2016 r. W domu tym mieści oprócz wspólnoty zakonnej, mieści się siedziba wydawnictwa. Aktualnie na Ukrainie pracuje dwóch kapłanów. Obydwaj pochodzą z Polski. 

Film o początkach działalności paulistów na Ukrainie