Pasterzanki

Pasterzanki

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza istnieje od 7 października 1938 roku. Siostry pasterzanki pracują w parafiach, „służąc jako pomost albo matczyne pośrednictwo między ludem Bożym a duszpasterzami”. Są bezpośrednimi współpracowniczkami proboszczów w ich działalności duszpasterskiej, obejmującej katechezę, animację liturgiczną, działalność charytatywną, socjalną, kulturalną itd. W odróżnieniu od innych sióstr zakonnych, które prowadzą w parafiach szczególny sektor działalności (domy opieki, szkoły, szpitale, katechezę itd.), siostry pasterzanki służą całościowemu działaniu duszpasterskiemu, przyjmując na siebie, w ścisłej współpracy z proboszczem, niemal wszystkie obowiązki animacyjne i organizacyjne.

Swoje apostolstwo prowadzą w bezpośrednim kontakcie z wiernymi i ich rodzinami na terenie parafii, do których zostają posłane. Stanowią jakby „parafialne anteny” Rodziny Świętego Pawła i propagują ducha paulińskiego w bezpośrednim kontakcie z wiernymi. Inne zgromadzenia Rodziny Świętego Pawła nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę parafialną, dlatego siostry pasterzanki uzupełniają ten wymiar apostolstwa. Modelami ich misji są: Jezus Chrystus Dobry Pasterz, Maryja Matka Dobrego Pasterza oraz apostołowie Piotr i Paweł. Celem zgromadzenia sióstr pasterzanek jest pomaganie ojcom (kapłanom) w duszpasterstwie parafialnym. To było jedno z wyjątkowych odkryć założyciela, bł. Jakuba Alberione: kobieta staje się niezbędnym i niezastąpionym uzupełnieniem mężczyzny w służbie Kościoła. Zadaniem sióstr pasterzanek jest też promowanie środków masowego przekazu w służbie ewangelizacji. Założyciel tak zwracał się do nich: „Każda z was powinna być żywą księgą, w której można przeczytać, jak naśladować Jezusa Chrystusa, jak żyć po Bożemu, jak w praktyce żyć Ewangelią”.

Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza jest obecnie ok. 600, w 120 wspólnotach w 14 krajach świata. W Polsce dotychczas są nieobecne.

Adres kontaktowy:
Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl mail: kuria@paulus.pl