PATRONI

Członkowie Instytutu Świętej Rodziny w szczególny sposób czczą Świętą Rodzinę z Nazaretu, która jest uważana za „wzór i przykład do naśladowania”. Mają również szczególne nabożeństwo do Świętego Pawła, Apostoła Narodów.

Rodzina z Nazaretu jest wzorem odkrywania i wypełniania woli Bożej w duchu wzajemnej miłości. Małżonkowie, żyjąc na wzór ubogiego Józefa, czystej Maryi i małego Jezusa, posłusznego wobec woli ojca ziemskiego i Ojca Niebieskiego, realizują piękno sakramentu małżeństwa – czynią Boga widocznym poprzez wzajemną miłość. Jak Maryja i Józef mają być wychowawcami swoich dzieci, prowadząc je do wzrostu w mądrości u Boga i u ludzi, wśród różnych życiowych trudności, których nie brakowało również Świętej Rodzinie.

Błogosławiony Jakub Alberione nieustannie odczuwał obecność i wstawiennictwo Maryi, szczególnie w wypełnianiu powierzonej mu misji apostolskiej. Polecił wszystkim członkom Rodziny Świętego Pawła, którzy mają być apostołami, czyli mają dawać światu Jezusa Chrystusa, aby czcili Maryję jako Matkę i Królową Apostołów. Małżonkowie najpierw przyjmują Maryję jako swoją Matkę, która wnosi Chrystusa w ich życie, by później na wzór Maryi mogli zanieść Chrystusa innym ludziom. Maryja, jak przypomina Założyciel: Niesie Chrystusa całą swoją osobą: słowem, umysłem, wolą, sercem, dlatego niezbędna jest kontemplacja tajemnic Różańca, by coraz lepiej zrozumieć Maryję i by coraz bardziej upodobnić się do Niej.

Dla ks. Jakuba Alberionego jedynym i prawdziwym założycielem Rodziny Świętego Pawła i jej ojcem jest Apostoł Paweł. Jego misją było dotarcie z Ewangelią Jezusa Chrystusa do jak największej liczby osób, aż na krańce świata. Dlatego też stał się on szczególnym patronem całej Rodziny Świętego Pawła, która wszelkimi środkami technicznymi głosi wszystkim ludziom, zwłaszcza niewierzącym, Chrystusa na wszelkie sposoby. Ponieważ, gdyby św. Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem (bp Ketteler), jest on patronem apostołów środków społecznego komunikowania. Członkowie Instytutu mają, na swój małżeński sposób, kontynuować dzieło św. Pawła, wykorzystując wszystkie dostępne środki, a szczególnie media, do głoszenia Ewangelii miłości małżeńskiej i rodzinnej. Mają niczym małżonkowie PRYSCYLLA I AKWILA (czytaj więcej...), współpracownicy Apostoła Narodów, wspierać paulistów w ich misji, tak by cała Rodzina stała się św. Pawłem żyjącym dzisiaj.

W centrum naszego życia duchowego jest Jezus Chrystus, nasz Mistrz, który jest Prawdą, Drogą i Życiem >>

POWRÓT