Współpracownicy

Współpracownicy

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Współpracownicy

Stowarzyszenie Współpracowników Rodziny Świętego Pawła założone zostało przez bł. Jakuba Alberione w 1917 roku i wkrótce swoją działalnością objęło cały świat. Jego początki zauważalne są także w Polsce. Według idei bł. Jakuba Alberione zrzesza ono „wiernych, którzy pragną naśladować – w miarę swoich możliwości – ducha Rodziny Świętego Pawła i współpracować z nią poprzez modlitwę, pracę i ofiary”. Stowarzyszenie Współpracowników Rodziny Świętego Pawła odgrywało olbrzymią rolę od początku istnienia pierwszych fundacji paulińskich, a ostatnio jego znaczenie (wobec podkreślania przez Kościół roli świeckich) jeszcze bardziej wzrosło. Swoim czasem, często też wkładem materialnym współpracownicy wspierali kolejne dzieła ks. Alberione.

30 czerwca 1917 roku biskup Alby (w północno-zachodnich Włoszech), Francesco Re, zatwierdził Unię Współpracowników Dobrej Prasy. Unia ta gromadziła wszystkich świeckich i duchownych, którzy pragnęli współpracować z Towarzystwem Świętego Pawła. 22 marca 1937 roku Stolica Apostolska przyjęła ostateczny statut Unii i zatwierdziła ją jako stowarzyszenie. Z biegiem czasu i w miarę powstawania nowych środków społecznego komunikowania utrwaliła się szersza nazwa: Stowarzyszenie Współpracowników Rodziny Świętego Pawła.

Oto słowa, w których bł. Jakub Alberione opisał cechy współpracowników Rodziny Świętego Pawła: „Są to osoby, które znają Rodzinę Świętego Pawła i tworzą z nią jedność ducha oraz mają jednakowe zamierzenia. W miarę swoich możliwości włączają się w realizację jej inicjatyw… wspierając ją modlitwą, czynem i ofiarą. Rodzina Świętego Pawła za pośrednictwem czasopisma Cooperatore Paolino [‘Współpracownik Rodziny Świętego Pawła’] informuje współpracowników o swoich projektach, proponuje im podjęcie konkretnych działań, czyni ich uczestnikami swoich trosk i radości, wskazuje środki uświęcenia. Ponadto modli się za nich”. Pauliści odprawiają nieustannie Msze Święte w intencji członków Stowarzyszenia Współpracowników, towarzyszą im w wydarzeniach rodzinnych, wspierają apostolstwo na polu środków społecznego komunikowania.

W duchu uniwersalizmu św. Pawła Apostoła, współpracownicy Rodziny Świętego Pawła – według swoich możliwości i umiejętności – wnoszą wkład w ewangelizację i realizują swoje powołanie, traktując swoją pracę zawodową jako misję i współdziałając z Kościołem w swoich społecznościach na polu środków społecznego komunikowania. Są przedłużeniem zadań Rodziny Świętego Pawła w świecie, mają też szczególną misję bycia „radarem” działalności apostolskiej całej Rodziny Świętego Pawła, uwrażliwiając jej poszczególne zgromadzenia i instytuty na potrzeby konkretnych środowisk i ludzi.

Adres kontaktowy:
Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl mail: kuria@paulus.pl