Kalendarium

Kalendarium

Strona główna Pauliści Założyciel Kalendarium
 • 1884 (4 kwietnia) Jakub, piąte z siedmiorga dzieci Michała Alberione i Teresy Alocco, rodzi się w San Lorenzo di Fossano (prowincja Cuneo, diecezja Fossano, północne Włochy).
 • 1884 (5 kwietnia) Zostaje ochrzczony w kościele św. Wawrzyńca.
 • 1892 Najprawdopodobniej w tym roku Jakub zapytany w szkole przez swoją nauczycielkę (Rosina Cardona) o swoją przyszłość, odpowiedział: „Zostanę księdzem!”. W Wielkim Poście tego roku przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą w kościele parafialnym św. Marcina w Cherasco (Cuneo).
 • 1893 (15 listopada) W Cherasco otrzymuje sakrament bierzmowania z rąk biskupa Re, ordynariusza Alby.
 • 1896 (25 października) Wstępuje do arcybiskupiego seminarium w Bra (Cuneo).
 • 1900 Po kilku miesiącach przemyśleń, modlitwy, nieprzerwanej lektury i pracy w polu, w październiku, za radą swojego proboszcza, ks. Giovanni Battista Montersino, wstępuje do seminarium w Albie (Cuneo), gdzie spotyka swojego wielkiego kierownika duchowego – kanonika Francesco Chiesa.
 • 1900 (31 grudnia) Po mszy św. o północy, odprawionej w katedrze w Albie, spędza noc na modlitwie. Za sprawą szczególnego światła, które płynie z Hostii, decyduje „zrobić coś dla Pana i dla ludzi nowego wieku”.

 • 1902 (8 grudnia) Przywdziewa sutannę.
 • 1904 (26 listopada) W Cherasco umiera jego ojciec, Michał Alberione.
 • 1906 (24 czerwca) Otrzymuje tonsurę i niższe święcenia.
 • 1906 (29 czerwca) W uroczystość świętych Piotra i Pawła otrzymuje subdiakonat.
 • 1906 (14 października) W niedzielę, w którą wspomina się Boże Macierzyństwo Maryi, otrzymuje diakonat.
 • 1907 (29 czerwca) W katedrze w Albie biskup Re udziela mu święceń kapłańskich. (30 czerwca) Uroczysta Msza św. prymicyjna w Cherasco w kościele parafialnym św. Marcina. Wśród obecnych są: mama, która dużo modliła się za syna, i proboszcz, ks. Montersino, który mu „zawsze pomagał i towarzyszył aż do ołtarza”.
 • 1907 (17 grudnia) Uzyskuje licencjat z teologii w Genui; w roku następnym otrzymuje dyplom.
 • 1908 Po sześciu miesiącach wikariatu w Narzole, gdzie „odkrywa” i zaprasza do seminarium małego Józefa Giaccardo, późniejszego błogosławionego, zostaje kierownikiem duchowym w seminarium w Albie.
 • 1913 (12 września) W Sanktuarium Matki Bożej (della Moretta) w Albie zapada przełomowa decyzja: biskup Re powierza mu odpowiedzialność za pismo „Gazzetta d'Alba”.
 • 1914 (20 sierpnia) W dniu, w którym umiera papież Pius X, w wynajętym mieszkaniu przy piazza Cherasca 2 w Albie, ks. Jakub Alberione odprawia godzinną adorację i błogosławi domy; otwierając Szkołę Drukarską Małego Robotnika, kładzie fundament pod przyszłe Towarzystwo Świętego Pawła SSP. Ma tylko dwóch chłopców: Desideria Costę i Torquata Armani.

 • 1915 (15 czerwca) Daje początek pierwszej wspólnocie żeńskiej Sióstr Córek Świętego Pawła FSP.
 • 1916 (12 marca) Definitywne oddziela się od ks. Rosa, który w początkowej fazie pomagał mu w zakładaniu instytutu.
 • 1917 (30 czerwca) Zatwierdzenie Unii Współpracowników Paulińskich.
 • 1921 (5 października) Pierwsza profesja zakonna w Towarzystwie św. Pawła.
 • 1923 Cudowne uzdrowienie z ciężkiej choroby. Założyciel przypisuje swoje uzdrowienie św. Pawłowi.
 • 1924 (10 lutego) Daje początek pierwszej wspólnocie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza PDDM.
 • 1924 (kwiecień) Rozpoczyna w Albie druk czasopisma „L'Aspirante”, założonego przez ks. Zena Saltini, dla dzieci z Akcji Katolickiej. (1 października) Rozpoczyna wydawanie własnego periodyku dla dzieci „II Giornalino”.
 • 1926 (13 stycznia) Pauliści pod przewodnictwem ks. Giaccardo wyjeżdżają do Rzymu, aby tam założyć dom.
 • 1931 (sierpień) W siedemnaście lat od chwili założenia Zgromadzenia pojawiają się pierwsze fundacje za granicą, począwszy od Ameryki Południowej.
 • 1931 (25 grudnia) Ukazuje się pierwszy numer „Famiglia Cristiana” (od wielu lat największy tygodnik we Włoszech).
 • 1938 (7 października) Daje początek pierwszej wspólnocie Sióstr Jezusa Dobrego Pasterza SGBP (zwanych później pasterzankami).
 • 1939 Otwierają się nowe perspektywy w apostolacie paulińskim: apostolat kinematografii z „Romana Editrice Film” (REF), późniejszym „San Paolo Film” (SPF), a dzisiejszym „Audiovisivi San Paolo”.
 • 1941 (10 maja) Pius XII zatwierdza Konstytucje Towarzystwa Świętego Pawła.
 • 1957 Ks. Alberione gromadzi pierwsze siostry dla nowej wspólnoty żeńskiej - Instytutu Królowej Apostołów AP (siostry apostolinki). Oficjalną datą założenia fundacji jest 8 września 1959 roku.
 • 1958 Zakłada instytuty agregowane: dla kobiet - Instytut Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny IMSA oraz Instytut Archanioła Gabriela ISGA - dla mężczyzn.
 • 1959 Zakłada instytut agregowany Jezusa Kapłana IGS dla kapłanów diecezjalnych i biskupów.
 • 1960 Zakłada instytut agregowany Świętej Rodziny ISF dla małżonków. (8 kwietnia) Cztery instytuty agregowane zostają oficjalnie zatwierdzone przez władze kościelne.
 • 1962 (11 października) Założyciel bierze udział w obradach Soboru Watykańskiego II.
 • 1966 Błogosławi studio nagrań paulistów w Albano Laziale (Rzym) i nową drukarnię przeznaczoną do druku „Famiglia Cristiana” w Albie.


 • 1969 (22 kwietnia) Uczestniczy w otwarciu II Specjalnej Kapituły Generalnej Towarzystwa Świętego Pawła.
 • 1969 (28 czerwca) Podczas specjalnej audiencji, udzielonej Rodzinie Paulińskiej przez papieża Pawła VI, ksiądz Alberione zostaje odznaczony orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
 • 1971 (26 listopada) Ks. Jakub Alberione umiera w Rzymie w wieku 87 lat. Godzinę przed śmiercią odwiedza go papież Paweł VI. Założyciel zostaje pochowany w kaplicy pod kryptą Sanktuarium Królowej Apostołów w Rzymie.
 • 1982 (19 czerwca) Otwarcie w Albie procesu beatyfikacyjnego; jego część informacyjna w Kurii Rzymskiej kończy się 17 czerwca 1987 roku.
 • 1996 (25 czerwca) Zostaje ogłoszony dekret o heroiczności cnót księdza Alberione.
 • 2003 (27 kwietnia) Papież Jan Paweł II beatyfikuje ks. Jakuba Alberione.