MISJA

Jezus w rodzinie żył, pracował i modlił się przez wiele lat, dlatego odnowa zacznie się od rodziny!

bł. Jakub Alberione


Pierwszym i najważniejszym zadaniem małżonków należących do Instytutu Świętej Rodziny jest uświęcenie samych siebie, swojego małżeństwa i dzieci. Małżonkowie powinni wpierw ewangelizować siebie samych (żona jest pierwszym ewangelizatorem swojego męża, a mąż jest pierwszym ewangelizatorem swojej żony). Następnie wspólnie rodzice pokazują dzieciom, od najmłodszych lat, jak mają miłować Boga.

Ewangelizacja. Na mocy przynależności do Kościoła i powołania do Instytutu małżonkowie mają również zadanie ewangelizowania innych rodzin. Dzieje się to przez: ukazywanie chrześcijańskiego stylu życia, zachęcanie innych rodzin do wspólnej modlitwy, przekazywanie Bożego zamysłu i nauczania Kościoła dotyczącego małżeństwa i rodziny, zachęcanie do osobistego poświęcenia się Świętej Rodzinie z Nazaretu. Trzecim polem ewangelizacji jest głoszenie Ewangelii za pomocą środków masowego komunikowania. Jako członkowie Rodziny Świętego Pawła, na jego wzór, chcemy iść na krańce świata, a współcześnie wezwanie to znacznie upraszcza Internet. Staramy się posługiwać środkami społecznego komunikowania w dzieleniu się świadectwem. Jednocześnie modlimy się modlitwą wynagradzającą za zgorszenia, jakie dzieją się za pomocą tychże środków.

– Przez modlitwę. Apostolstwo modlitwy jest drugim ważnym zadaniem małżonków, wynikającym z powołania do Instytutu. Szczególnie modlimy się za swoją rodzinę i wszystkie rodziny chrześcijańskie, przedstawiając Bogu potrzeby bliskich i społeczeństwa. W modlitwie wynagradzającej staramy się polecać małżeństwa pogrążone w kryzysie, rodziny rozbite, rozwiedzionych, uwikłanych w grzech aborcji i inne słabości.

– Przez dawanie świadectwa. Rzeczywiste życie wiarą czyni z nas świadków Jezusa w życiu społecznym. Nie tyle chcemy nauczać i przekonywać, co tak żyć, by inni ludzie pytali nas o Boga. Fundamentem jest świadectwo miłości i komunikacji w naszych małżeństwach i rodzinach. Powinny być one widocznymi znakami dla wszystkich. Dawanie Kościołowi nowych powołań i świętych jest naszym darem i zadaniem, co wynika z faktu bycia małżonkami.

– Przez troskę o inne rodziny. Różnorodna służba rodzinie zaczyna się od troski o kondycję narzeczeństwa. Następnie skupia się na młodych małżonkach, rodzinach wychowujących dzieci i małżonkach niemogących począć dziecka, rodzinach adopcyjnych i innych. Otaczamy te osoby modlitwą i w miarę możliwości – towarzyszeniem i wsparciem. Niekiedy posługujemy w parafialnych poradniach rodzinnych, gdzie nasza działalność może być bardziej konkretna. Na miarę naszych możliwości włączamy się również czynnie w życie naszych parafii czy diecezji.

 

POWRÓT