Beatyfikacja

Beatyfikacja

Strona główna Pauliści Założyciel Beatyfikacja

27 kwietnia 2003 roku papież Jan Paweł II publicznie ogłosił księdza Jakuba Alberione błogosławionym.
Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św., w której uczestniczyło ponad 300 tys. pielgrzymów z całego świata. Liczba zgromadzonych była imponująca, bowiem w tym samym dniu, oprócz ks. Alberione, było beatyfikowanych także innych 5 osób z Włoch.
Wśród licznie przybyłych przedstawicieli Rodziny Świętego Pawła z całego świata była obecna również przeszło 300. osobowa grupa pielgrzymów z Polski, złożona z członków Towarzystwa Świętego Pawła, Córek Świętego Pawła, Uczennic Boskiego Mistrza, Sióstr Królowej Apostołów, osób z instytutów agregowanych oraz współpracowników, rodzin i sympatyków. Samą uroczystość poprzedziło trzydniowe przygotowanie modlitewne w paulińskim sanktuarium Królowej Apostołów.
W czasie Mszy św. na placu św. Piotra w Niedzielę Bożego Miłosierdzia Ojciec Święty powiedział, że ks. Jakub Alberione wytyczył dla Kościoła XX i XXI wieku nowy szlak: głoszenie Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia przy pomocy najnowszych środków komunikowania. Nowy Błogosławiony przekazał wszystkim ludziom nie tylko wzór chrześcijańskiego życia, ale również 10 instytutów, tworzących organiczną całość, zwaną Rodziną Świętego Pawła.

W poniedziałek, 28 kwietnia, w czasie audiencji papież Jan Paweł II życzył wszystkim przybyłym pielgrzymom, aby byli zawsze wierni nauczaniu i przykładowi bł. Jakuba Alberione. Wieczorem tego samego dnia w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji, której przewodniczył kard. Martins, prefekt Kongregacji ds. Świętych. We Mszy św. wzięło udział przeszło 3 tys. pielgrzymów paulińskich z całego świata.

Wraz z całą Rodziną Świętego Pawła pragniemy dziękować Bogu za dar beatyfikacji naszego Założyciela. Prosimy wszystkich odwiedzających nasze strony, aby łączyli się z nami w modlitwie, by to wielkie wydarzenie było źródłem łask nie tylko dla instytutów Rodziny Świętego Pawła, ale również dla całego Kościoła i aby urzeczywistniło się w pełni życzenie Ojca Świętego: "Niech ks. Alberione pomaga z nieba swojej Rodzinie, by była - tak jak tego pragnął - świętym Pawłem żyjącym dzisiaj".