s. Tekla Merlo

s. Tekla Merlo

Strona główna Pauliści Wzory życia s. Tekla Merlo

Teresa Merlo urodziła się 20 lutego 1894 roku w Castagnito we Włoszech. W rodzinie otrzymała solidne i głębokie wychowanie chrześcijańskie. Powołanie do stanu zakonnego było w niej żywe już w młodości, a podtrzymywała je przez ustawiczną modlitwę i rekolekcje duchowe.

W wieku 17-18 lat, za przykładem swoich trzech koleżanek, Teresa złożyła prośbę o przyjęcie jej do zakonu Cottolengo w Turynie. Jednak po badaniu lekarskim doradzono jej, aby zaczekała jeszcze rok i w tym czasie podjęła kurację wzmacniającą. Po upływie roku ponownie uznano ją za niezdolną do życia w zakonie z powodu słabego zdrowia, więc została odesłana do domu.

27 czerwca 1915 roku poznała ks. Jakuba Alberione, założyciela instytutów św. Pawła, i rozpoczęła z nim działalność apostolską, należąc do „Żeńskiego Laboratorium” w Albie. Sama tak wspomina ten czas: „Teolog (ks. Alberione) powiedział nam: "Idźcie, zatrzymacie się 3 lub 4 lata pracując w ciszy, potem Pan coś z wami uczyni"”. 29 czerwca następnego roku Teresa złożyła prywatne śluby zakonne, pozostając pod kierownictwem duchowym ks. Jakuba Alberione i ks. kan. Franciszka Chiesy.

W 1918 roku biskup miejscowości Susa, Castelli, zaproponował Córkom Świętego Pawła przejęcie tygodnika diecezjalnego „La Valsusa” oraz prowadzenie księgarni. Siostra Tekla podjęła to zadanie i wyjechała z małą grupą dziewcząt do Susy. Paulistki pracowały w drukarni; przygotowywały, powielały i rozpowszechniały druki; organizowały też pierwszą księgarnię Św. Pawła.

22 lipca 1922 roku ks. Alberione wybrał s. Teklę na przełożoną Córek Świętego Pawła, stąd często określa się ją mianem Pierwszej Mistrzyni. Jednak była wątłego zdrowia do tego stopnia, że gdy rozpoczynała nowe życie zakonne były wątpliwości, czy będzie mogła je kontynuować. Zaczęła ujawniać się jej słabość fizyczna i choroba. Ale Pan tak interweniował, że z łaską Bożą jej moc i przezorność dotrwały 70 lat, w nieustannej pracy i nieprzerwanych, choć niezbyt uciążliwych, obowiązkach. Zawsze słaba, lecz zawsze mocna, kiedy w sprawowanym przez nią urzędzie potrzeba było mocy. W 1915 roku, była prosta i szczera, taką też pozostała przez 50 lat życia zakonnego. Nieustannie ćwiczyła się w cnotach, aż do heroiczności.

22 stycznia 1991 roku Jan Paweł II podpisał dekret ogłaszający s. Teklę Merlo Czcigodną Sługą Bożą. Świętość jej życia jest drogowskazem dla każdej paulistki, świadomej, że ich Pierwsza Mistrzyni własne życie ofiarowała za każdą z nich. Stało się to 28 maja 1961 r. na rekolekcjach w Ariccia. W celu uświęcenia swoich Córek, ofiarowała się Trójcy Przenajświętszej, obiecując każdą z nich nosić w sercu.