Źródła misji

Źródła misji

Strona główna Pauliści Apostolstwo Źródła misji

 ŹRÓDŁA MISJI

 

Inspiracje Świętym Pawłem

 

Apostolstwo jest przede wszystkim kontynuacją dzieła, Świętego Pawła Apostoła, duchowego ojca paulistów, który starał się zanieść na krańce świata wieść o Jezusie Zbawicielu. Paweł szedł przede wszystkim tam, gdzie nikt jeszcze nie głosił Chrystusa. Jego liczne podróże apostolskie, osobiste relacje i kontakty listowe z założonymi gminami dynamicznie przyczyniały się do rozwoju Kościoła na znacznym obszarze ówczesnego świata. Działał w dużych ośrodkach miejskich, by z nich docierać do wielu ludzi. Skupiał licznych współpracowników, odznaczał się wielką wiedzą i gorliwością.

 

Od Apostoła Narodów pauliści czerpią inspiracje do pracy apostolskiej. Starają się docierać do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, zarówno na misjach, jak i w krajach chrześcijańskich, gdzie szerzy się laicyzacja. Za przykładem Świętego Pawła, który napisał o sobie: Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię (1 Kor 1, 17), pauliści w zasadzie nie prowadzą duszpasterstwa parafialnego, aby całkowicie poświęcić się dziełu ewangelizacji poprzez media. Jak Święty Paweł starają się utrzymywać z pracy własnych rąk, poprzez prowadzenie wydawnictwa. Inspirują się również myślą niemieckiego biskupa Wilhelma Kettelera: Gdyby Święty Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem.

 

Dlaczego święty Paweł?

 

Błogosławiony Jakub Alberione tak tłumaczył wybór Apostoła Narodów na patrona zgromadzenia: Święty Paweł – święty uniwersalny (…) jego osobowość, świętość, serce, zażyłość z Jezusem, jego dokonania w dogmatyce i w moralności, znamię zostawione na organizmie Kościoła, jego gorliwość dotycząca wszystkich ludów stały się przedmiotem medytacji. Wydał mu się prawdziwym apostołem, tak więc każdy apostoł i każde apostolstwo mogły czerpać od niego (AD 64). Ksiądz Alberione uważał, że to Paweł jest prawdziwym założycielem Rodziny Świętego Pawła i wybrał tę wspólnotę, aby kontynuować swoją misję w świecie. Dlatego błogosławiony Jakub przekazał paulistom i całej Rodzinie Świętego Pawła, że są świętym Pawłem żyjącym dzisiaj.

 

Alternatywa dla zła

 

Jakub Alberione, prorok nowoczesnej ewangelizacji, chciał aby środowiska katolickie nie pozostawały bierne wobec zła, ale odpowiadały na nie alternatywnym przesłaniem, posługując się takimi samymi środkami technicznymi. Współczesny człowiek powinien mieć szansę wyboru, aby oprócz demoralizujących inicjatyw, błędów powielanych w mediach świeckich, szerzącej się niechęci wobec Kościoła, istniała grupa ludzi i środków w służbie Ewangelii, prawdy o Bogu, człowieku, świecie i Kościele. Ludzie, którzy zostali stworzeni jako dobrzy, mając szansę wyboru, będą szukali prawdziwego dobra, a zatem Boga.

 

Mówić o wszystkim po chrześcijańsku

 

Apostolstwo wykorzystujące środki społecznego przekazu zrodziło się także w odpowiedzi na potrzebę czasu. Wobec postępującej laicyzacji i utraty entuzjazmu wiary ksiądz Jakub Alberione wyszedł z przesłaniem Ewangelii do ludzi, tam gdzie oni żyją i pracują. Postanowił wykorzystać do tego celu wszystkie środki stworzone przez ludzki umysł. Dlatego troską paulistów jest to, aby poprzez gazety, książki, radio, telewizję, internet, a także przez uczelnie wyższe propagować chrześcijański sposób myślenia i działania. Mówiąc o dążeniu do dobra, pokoju i wzajemnej współodpowiedzialności, apostolstwo paulińskie ma prowadzić do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i miłości. Ludziom wierzącym, kapłanom i katechetom proponujemy treści dla pogłębiania wiary i pomocne w duszpasterskiej pracy. Do ludzi niewierzących kierujemy treści uniwersalne, które poprzez uwrażliwianie na prawdziwe wartości otwierają serca odbiorców na przyjęcie orędzia Ewangelii. Temu apostolstwu przyświeca polecenie bł. Jakuba: Mówić o wszystkim po chrześcijańsku.