Anuncjatynki

Anuncjatynki

Do Instytutu Matki Bożej Zwiastowania należą kobiety świeckie, które przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ofiarowały się całkowicie na służbę Bogu i Kościołowi. Swoją konsekrację przeżywają jednak nieco inaczej niż siostry zakonne: pozostają w świecie, aby uświęcić go od wewnątrz. Pragną dotrzeć z ewangelicznym orędziem do miejsc niedostępnych dla kapłana czy osób zakonnych, zatem wykonują świeckie zawody, a miejsce ich pracy staje się polem apostolskiego działania.

Członkinie Instytutu Matki Bożej Zwiastowania, czyli anuncjatynki, z codziennej Eucharystii i medytacji Słowa Bożego czerpią siłę i światło dla swojej misji, która jest taka sama jak powołanie Maryi: dać Jezusa całemu światu. Tak jak osoby zakonne odmawiają modlitwę brewiarzową, uczestniczą w codziennej Mszy Świętej i w miarę możliwości w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Aby skuteczniej oddziaływać w swoich środowiskach, anuncjatynki nie noszą habitów ani innych oznak oddania się Bogu. Nie prowadzą także stałego życia wspólnotowego (zazwyczaj mieszkają same), a ich konsekracja jest otoczona dużą dyskrecją. Ich pełne poświęcenie się Bogu czasami nie jest znane nawet najbliższej rodzinie. Oparcie mogą znaleźć w innych anuncjatynkach i członkach Rodziny Świętego Pawła, z którymi co jakiś czas się spotykają. Ich przełożonym jest zawsze przełożony zgromadzenia Towarzystwa Świętego Pawła.

Instytut Matki Bożej Zwiastowania istnieje od 8 kwietnia 1960 roku i obecnie należy do niego 600 kobiet w 17 krajach świata, w tym również kilka kobiet w Polsce.



Adres kontaktowy:
Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl mail: imsa@paulus.pl