Instytut Jezusa Kapłana

Instytut Jezusa Kapłana

Strona główna Rodzina Świętego Pawła Instytut Jezusa Kapłana

Instytut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 8 kwietnia 1960 roku. Powstał jako odpowiedź na dokument papieża Piusa XII Provida Mater Ecclesia (1947 r.), który uznawał za możliwą konsekrację kapłanów żyjących również poza klasztorami i wspólnotami zakonnymi.

Instytut Jezusa Kapłana gromadzi kapłanów diecezjalnych i biskupów, którzy pragną naśladować Apostoła Pawła, co wyraża się w chęci silniejszego przeżywania życia kapłańskiego, łącząc je z praktyką rad ewangelicznych. Członkowie instytutu nawiązują szczególne więzy jedności z Towarzystwem Świętego Pawła, dzięki czemu mają możliwość życia w większym braterstwie z jego kapłanami oraz w większym apostolskim otwarciu na wykorzystywanie środków społecznego komunikowania dla szerzenia prawd i zasad Ewangelii.

Członkami Instytutu Jezusa Kapłana mogą zostać kapłani i biskupi, ożywieni silniejszym pragnieniem uświęcenia i świadomi konieczności duszpasterskiego wykorzystania środków społecznego komunikowania. Duchowni należący do instytutu dążą do ewangelicznej doskonałości, dołączając do życia kapłańskiego praktykę rad ewangelicznych, zwłaszcza czystości i ubóstwa. Księdzu Jakubowi Alberione zależało na tym, aby wszyscy kapłani byli święci. Mówił: „Kapłan mądry jest szanowany; kapłan wpływowy budzi respekt; kapłan, który potrafi przemawiać, jest słuchany, ale tylko kapłan wyróżniający się wielką dobrocią jest kochany”.

Instytut Jezusa Kapłana daje możliwość przeżywania głębokich relacji braterskich, będących cechą charakterystyczną członków Rodziny Świętego Pawła; takich właśnie relacji braterstwa często brakuje w życiu księży diecezjalnych, pracujących samotnie na parafiach. Instytut zapewnia też konkretny program duchowej formacji, ułatwiający bardziej owocne zaangażowanie się w pracę parafialną.

Instytut Jezusa Kapłana liczy dziś na świecie ok. 350 członków, w tym kilkudziesięciu biskupów. W Polsce jest nieobecny.Adres kontaktowy:
Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl mail: kuria@paulus.pl

Czytaj więcej: