Środki życia duchowego

Środki życia duchowego

Strona główna Pauliści Duchowość Środki życia duchowego
„Cały wasz postęp zależy od postępu w modlitwie. Aby wciąż iść naprzód, trzeba nieustannie polepszać modlitwę: jeśli ona wzrasta, wzrasta całe życie.” bł. Jakub Alberione

Nasza wspólnota wie, że nie można odpowiedzieć na osobiste powołanie i na poważne zadania, jakie to powołanie niesie z sobą, bez pomocy łaski Bożej, której dostępujemy w ciągłym kontakcie indywidualnym i wspólnotowym z Bogiem przez modlitwę.
Konieczne jest, aby pauliści nie tylko podtrzymywali ducha modlitwy, ale i samą modlitwę, opracowując także nowe jej formy i dostosowując stare, ustalając czas przeznaczony na modlitwę wspólnotową i dochowując jej wierności.
Przekonani, że modlitwa jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, źródłem cnót i środkiem bardzo pomocnym we wszystkim, za przykładem Jezusa Mistrza, Królowej Apostołów i apostoła Pawła, dokładać będziemy nieustannie wszelkich starań, aby ją w sobie pomnażać. Modlitwa zasilać się będzie słowem Bożym, „pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”.
Kult Pisma Świętego jest jedną z podstawowych tradycji naszego Zgromadzenia i całej Rodziny Świętego Pawła. Musimy być w nieustannym kontakcie modlitewnym ze słowem i to nie jako zwykli słuchacze, ale jako wypełniający słowo, przyjmując je „nie jako słowo ludzkie, ale - tak jak jest naprawdę - jako słowo Boga”, „żywe i skuteczne”. Każdy paulista ma więc kochać i rozważać indywidualnie Pismo Święte, czerpiąc z niego pokarm dla swego życia.
Codzienne spotkanie ze Słowem Bożym dokonuje się w sposób szczególny w liturgii słowa, w powiązaniu ze sprawowaniem Eucharystii i z liturgią godzin.